Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkinlärning enligt Bornholmsmodellen

Skapad 2016-01-12 19:31 i Snesslinge skola Östhammar
Det är viktigt att synliggöra för eleverna vad vi arbetar med, vilka mål vi har med undervisningen och vilka färdigheter de tillängnar sig under resans gång.
Grundskola F – 1

I förskoleklassen arbetar vi enligt Bornholmsmetoden.

Deltagit i undervisningen av dessa begrepp.
Deltar aktivt i samtal och övningar kring dessa begrepp.
hittar egna sätt att använda dessa begrepp.
Kan förstå och förklara vad dessa begrepp innebär.
Rim-ord
Hittar på egna rim-ord efter givna ord. Rimmar spontant i olka situationer.
Fyller i rimmen när vi läser rimsagor. Deltar i memoryspel med rim-ord.
Lyssnar efter rim i sagor, vid sagoläsning
Förstår och kan förklara vad rim är.
Mening
Koppla
Lyssnar efter att flera ord tillsammans bildar en mening. Räknar hur många ord meningen på tavlan innehåller.
Lyssnar efter antal ord i en mening och samtalar om detta.
Hittar på egna meningar. Hittar på både långa och korta meningar.
Förstår och kan förklara vad en mening är.
Ord
Räknar orden som står på tavlan eller på ett papper.
Skiljer på korta ord och långa ord. Hittar på egna korta och långa ord.
Bygger sammansatta ord. Delar upp sammansatta ord.
Förstår och kan förklara vad ett ord är. Förstår och kan förklara vad ett sammansatt ord är.
Stavelse
Lyssnar efter rytmen i orden. Lyssnar efter antal stavelser i sina namn och i andra ord.
Deltar i att klappa stavelser i ord. Räknar stavelser i ord när någon annan klappar dem.
Delar själv upp ord i stavelser. Räknar stavelser.
Förstår och kan förklara vad en stavelse är.
Ljud
Lyssnar efter det ljud som kommer först i sitt namn. Lyssnar efter första ljudet i andra ord.
Lyssnar efter, och kan säga, det ljud som kommer sist i sitt namn. Lyssnar efter, och kan, säga det ljud som kommer sist i andra ord.
Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i korta ord, som sägs långsamt och med en kort paus emellan.
Förstår och kan förklara vad ett ljud är.
Bokstav
Är med och sjunger bokstavsvisa. Visar vilka bokstäver du kan namnet på.
Lyssnar efter namnet på bokstaven. Hör skillnad mellan ljud och bokstav.
Laborerar med magnetbokstäver. Bygger namn och andra ord med hjälp av
Förstår och kan förklara skillnaden mellan ljud och bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: