Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikaffisch År 9- Falköpings bedömningsmatris Bild 2015 år 7-9

Skapad 2016-01-13 10:25 i Centralskolan Falköping
Du skall skapa en affisch till er konsert på Musikskolan, Ållebergsgymnasiet v.6. Affischen bör vara inbjudande, informera om tid, plats, låtar och gruppmedlemmar samt att det pågår en slöjdutställning samtidigt i lokalen.
Grundskola 7 – 9 Bild

Syfte:
I arbetet får du möjlighet att utveckla förmågan att:
- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap - skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker samt med olika material.

Du får lära dig:
- skapa berättande informativa bilder - digital bearbetning av fotografier - presentation av eget bildskapande - former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur de kan användas i bildskapande arbete.

Detta förväntas du kunna när arbetsområdet är klart( Ur Centralt innehåll Lgr 11): :

  • skapa en berättande informativ bild(affisch) som kommunicerar/-/ upplevelser med ett bildspråk

    • arbeta igenom uttrycksformerna så att budskapet framgår. -använda teknik verktyg och material på ett fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  • kombinera olika bildelement på ett fungerande sätt.

  • utveckla idéer/-/ genom att återanvända/-/ bilder och bearbeta uppslag och informationsmaterial

  • bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • ge omdöme om din arbetsprocess

  • föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder/-/ samt göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
4
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexasamband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: