Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3, 4 och 5 favorit matematik 3B

Skapad 2016-01-14 12:06 i Edsskolan Östhammar
Matris som bedömer taluppfattning, beräkningar, geometri, mätning och olika enheter
Grundskola 3 Matematik

Genomgångar av olika beräkningsmetoder Talen 0-100 Jämföra tal Avrunda till närmaste tiotal och hundratal Multiplikationstabeller Mätning Geometriska objekt Omkrets och area Uppskatta och jämföra och mäta längd Enheterna mm, cm, dm och m.
Enheten km.
Algoritmer

Taluppfattning

Talen 0-10000
kunna läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100
kunna läsa och skriva tal och ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000
kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen talen inom heltalsområdet 0-10 000
Jämföra tal
kunna jämföra och storleksordna tal inom heltalsområdet 0-100
kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000
kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-10 000
Avrunda till närmaste 10-tal, 100-tal
Känna till att när man rundar av till närmaste tiotal tittar man på entalen och kunna avrunda entalen 1, 2, 3 och 4 neråt
kunna avrunda entalen 5, 6,7 ,8 och 9 uppåt till närmaste tiotal
kunna avrunda till närmaste hundratal genom att titta på tiotalen

Addition, subtraktion och multiplikation med uppställning

Talområdet 0-10000
kunna avgöra vilket räknesätt som ska användasvid rätt tillfälle.
kunna placera termerna rätt (tusentalsraden, hundratalasraden osv så att talsorterna placeras under varandra
kunna genomföra korrekta uträkningar med hjälp av minnessiffra

Multiplikation med 10, 100, 1000

behärska multiplikation med tio och känna till att man lägger till en nolla i slutet av talet
behärska multiplikation med hundra och känna till att man lägger till två nollor i slutet av talet
behärska multiplikation med tusen och känna till att man lägger till tre nollor i slutet av talet

Geometri

Geometriska
kunna känna igen och namnge olika månghörningar
kunna känna igen och klassificera/sortera olika trianglar (spetsiga, rätvinkliga och trubbiga)
kunna känna igen och klassificera olika fyrhörningar

Mätning och enheter

Mäta
kunna mäta med hjälp av en linjal och att man börjar mäta från nollan
kunna uppskatta och jämföra olika längdmått som cm, dm och m
kunna omvandla enheter
Punkt, linje och sträcka
kunna rita och namnge en punkt
kunna rita och namnge en linje samt förstå skillnaden mellan linje och sträcka
kunna rita och namnge en sträcka samt förstå skillnaden mellan linje och sträcka
Vinkel
förstå begreppet vinkel
kunna namnge en vinkel utifrån sin spets
kunna skillnaden mellan en spetsig, trubbig och rät vinkel
Omkrets
förstå begreppet omkrets
kunna mäta en figurs olika sidor
kunna räkna ut omkretsen för olika geometriska figurer
Area
förstå begreppet area
förstå begreppen höjd och bas
kunna räkna ut arean för olika geometriska figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: