Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2016-01-14 15:13 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris för bedömning av arbetsområdet "Ämnen runt omkring oss". Bygger delvis på DiNO diagnosmaterial från skolverket.
Grundskola 6 Kemi

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Formulera frågeställningar
Ställa frågor som kan undersökas.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan ställa frågor som kan undersökas. Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd komma på frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan komma på frågor som är möjliga att undersöka men du behöver bearbeta dem lite först.
Du kan formulera egna frågor så att de är möjliga att undersöka på ett naturvetenskapligt sätt.
Planera en undersökning
Planera en undersökning för att testa en hypotes.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan planera en undersökning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan se ut, men bara i stora drag eller för en liten del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan se ut, men ditt förslag kan behöva bearbetas. Andra kan upprepa din undersökning på samma sätt efter lite bearbetning.
Du kan planera för en undersökning där planeringen t.ex. innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras. * Vilken materiel som ska användas. Din planering är så tydlig att andra kan upprepa din undersökning på samma sätt.
Genomföra en undersökning
Genomföra en planerad undersökning och använda utrustning.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan hantera utrustningen i en undersökning på ett säkert sätt.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera undersökningar i text och bild. Skriva labbrapport.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan föra anteckningar och skriva labbrapport.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men de är otydliga. Du skriver inte enligt labbrapportens mall.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men kan brista i noggrannhet eller fullständighet. Du skriver oftast enligt labbrapportens mall.
Du kan föra noggranna anteckningar om din undersökning i text och bild. Du skriver enligt labbrapportens mall.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Utifrån egna och andras resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan se några likheter och skillnader när du jämför undersökningsresultat och vad de kan bero på.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se några få likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du använder till viss del dina no-kunskaper för att dra slutsatser.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du använder dina no-kunskaper för att dra slutsatser.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag som förbättrar undersökningarna.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan jämföra resultat från undersökningar och ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och med stöd ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge några förslag på hur de kan förbättras. Dina förslag behöver bearbetas lite.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge flera förslag på hur de kan förbättras. Du motiverar dina förslag med hjälp av dina no-kunskaper.

Använda kemins begrepp i beskrivningar och förklaringar

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Materiens uppbyggnad
Ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp men dina förklaringar är ofullständiga eller inte helt korrekta.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp. Du använder korrekta och relevanta kunskaper.

Ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Ta ställning och argumentera
Ta ställning och motivera ditt ställningstagande med olika argument.
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan diskutera hur människan påverkar kolets kretslopp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med minst två argument där minst ett är baserat på dina no-kunskaper.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med både för och emot argument. Du ska ha minst tre argument varav minst ett är baserat på dina no-kunskaper.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med både för och emot argument. Du ska ha minst fyra argument varav minst två är baserade på dina no-kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: