Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 8 VT-16

Skapad 2016-01-15 10:09 i Österslättsskolan Karlshamn
Bedömningsunderlag för Åk 8 VT-16
Grundskola 8 Engelska

Följande kunskapskrav kommer verka som underlag för bedömning för åk 8 i engelska VT-16.

På väg mot målen
E
C
A
Läsförståelse
Twilight
Du förstår inte vad du läser på engelska och kan inte svara på frågor om texten
Du kan svara på frågor om texten men inte själv koppla något av vad du läst till egna erfarenheter. Du förstår bara de mest generella dragen av texten och har svårt med att ge några specifika exempel
Du förstår texten och även vissa detaljer av vad som står. Du svarar på de frågor som ställs men kan även enkelt återberätta vad texten handlade om och kan ge något exempel på relevanta detaljer.
Du förstår texten i sin helhet samt detaljer och kan också vid tillfällen läsa mellan raderna. Du kan återberätta vad som lästs och då även berätta om karaktärer eller händelser mer djupgående samt dra paralleller till egna erfarenheter.
Skriva Löpande text
Twilight, Vacation gone bad
Du har svårt med ordval och översättning vilket gör din text obegriplig och där är inget flyt i ditt skrivande. Din grammatik är också bristfällig, även på enkel nivå.
Din översättning och dina ordval är inte alltid korrekta men din text är begriplig om än inte särskilt varierad. Din grammatik är inte alltid korrekt, men grundläggande grammatik har du mestadels koll på
Din översättning och dina ordval är oftast rätt och din text har till och från ett relativt bra flyt. Din grammatik är mestadels rätt men din text är relativt enkel och inte särskilt varierad.
Din översättning och dina ordval är korrekta och du varierar också din text bra. Detta gör att din text flyter på. Din grammatik är också korrekt även på en lite mer avancerad nivå.
Hörförståelse
Du uppvisar inte någon förståelse för talad engelska och kan inte i efterhand berätta vad det handlade om
Du uppvisar viss förståelse för vad du lyssnat på men kan inte plocka ut några detaljer
Du förstår det mesta av när någon pratar engelska men har lite svårare med olika dialekter och kan inte heller plocka ut alla detaljer eller återberätta mer på djupet.
Du kan återberätta vad du hört och även berätta om olika detaljer i texten. Du förstår också vad som sägs trots olika dialekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: