Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 9 vt-16

Skapad 2016-01-15 10:50 i Österslättsskolan Karlshamn
Bedömningsmatris för åk 9 i engelska vt-16
Grundskola 9 Engelska

Kunskapskrav som verkar som underlag för bedömning i Engelska till vårterminen VT-16.

På väg mot målen
E
C
A
Läsförståelse
Bokrecension NP - Läsförståelse
Eleven har inte kunnat diskutera boken han eller hon läst. Du förstår inte vad du läser på engelska och kan inte svara på frågor om texten
Eleven har svarat på frågor om sin bok men inte utvecklat något. Du kan svara på frågor om texten men inte själv återberätta något av vad du läst. Du förstår bara de mest generella dragen av texten
Eleven har gett utvecklade svar om sin bok men inte analyserat. Du förstår texten och även vissa detaljer av vad som står. Du svarar på de frågor som ställs men kan även enkelt återberätta vad texten handlade om.
Eleven har analyserat och diskuterat boken utifrån de frågor som getts och motiverat sina åsikter. Du förstår texten med detaljer och kan också vid tillfällen läsa mellan raderna. Du kan återberätta vad som lästs och då även berätta om karaktärer eller händelser mer djupgående.
Hörförståelse
NP
Eleven uppvisar inte någon förståelse för talad engelska och kan inte i efterhand berätta vad det handlade om
Du uppvisar viss förståelse för vad du lyssnat på men kan inte plocka ut några detaljer
Du förstår det mesta av när någon pratar engelska men har lite svårare med olika dialekter och kan inte heller plocka ut alla detaljer eller återberätta mer på djupet.
Du kan återberätta vad du hört och även berätta om olika detaljer i texten. Du förstår också vad som sägs trots olika dialekter.
Fakta och källhantering
Argumental Essay + English-speaking Countries
Du har inte använt några källor som har inte varit relevanta för uppgiften. Du har inte heller skrivit om texten i egna ord.
Du har valt källor som är hyfsat relevanta för uppgiften och har kunnat använda det, till viss del, i ditt arbete.
Du har valt källor som är relevanta för uppgiften och har kunnat använda det i ditt arbete för att göra det bättre.
Du har valt olika källor och använt dem på ett bra och relevant sätt i ditt arbete. Detta har gjort att ditt arbete blir intressant och väl faktabaserat.
Muntlig presentation
Oral Argumental presentation + Photostory
Du har svårt för att förmedla ett innehåll och gör många grammatiska fel när du pratar. Ditt uttal är otydligt och svårförståeligt och när du redovisar är du helt beroende av dina stödord
Du förmedlar ett enkelt innehåll men gör en del grammatiska fel men är trots detta fortfarande mestadels förståelig. Du har ett svenskt uttal men man förstår ändå och du är mestadels beroende av dina stödord även om du kollar upp någon gång.
Ditt innehåll är lite mer utvecklat och trots att du gör en del grammatiska fel har din redovisning ett visst flyt. Ditt uttal är relativt bra och du redovisar utan att fastna alltför mycket i dina stödord.
Din redovisning är innehållsrik och varierad och du gör få grammatisk fel. Du har ett bra flyt i ditt språk och ditt uttal är mycket bra. Du redovisar med enbart lite hjälp från stödord.
Löpande text
* Argumental Essay * English-speaking Countries * Book-review * NP
Du har svårt med ordval och översättning vilket gör din text obegriplig och där är inget flyt i ditt skrivande. Din grammatik är också bristfällig, även på enkel nivå.
Din översättning och dina ordval är inte alltid korrekta men din text är begriplig om än inte särskilt varierad. Din grammatik är inte alltid korrekt, men grundläggande grammatik har du mestadels koll på
Din översättning och dina ordval är oftast rätt och din text har till och från ett relativt bra flyt. Din grammatik är mestadels rätt men din text är relativt enkel och inte särskilt varierad.
Din översättning och dina ordval är korrekta och du varierar också din text bra. Detta gör att din text flyter på. Din grammatik är också korrekt även på en lite mer avancerad nivå.
Engelsktalande land
Du lyckas inte alls beskriva hur ditt land ser ut eller hur det är att leva där.
Du beskriver, väldigt generellt, hur det ser ut i ditt land och skriver kortfattad om dessa saker men gör få egna jämförelser
Du beskriver, lite mer djupgående, hur det ser ut i ditt land och tar med info som är relevant för att läsaren ska få en bild av hur det är. Du gör enkla jämförelser med ditt eget liv.
Du beskriver djupgående hur ditt land ser ut och hur det är att leva där. Du ser till att läsaren får möjlighet att lära sig om alla olika nyanser av landet och ger detaljer. Du jämför information med dina egna erfarenheter och diskuterar detta i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: