Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning No

Skapad 2016-01-16 13:11 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Bedömning av en redovisning.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Bedömning av en redovisning i ämnet fördjupning kemi Organisk kemi

Lägre
Högre
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning tillavslutning.
I min redovsning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag är så säker att jag kan vika ut mig på sidospår utan att förståelsen går förlorad (t e x berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget eller "bokens" språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt språk. Jag använda inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde mest eget språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och som jag ibland förklarade.
Jag använde helt mitt eget språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Jag har bemödat mig om att ta med viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att förklara dessa genom att ge konkreta, tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket.
Jag har gett en god helhetsbild o, ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet, och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
kontakt med publiken
Utantill- eller innantilläsning?
Jag läste innantill och glömde för det mesta att titta upp på publiken.
Du hade en del ögonkontakt med publiken men läser en del från anteckningar eller pp.
Du hade mycket ögonkontakt och gör pauseringar och använder dej av varierat tonfall.
Du är på läst på innehållet och kan läsa av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
vita tavlan, powerpoint, bilder, collage, dramatisering ,filmer...
Jag tänkte inte på att hjälpmedel kunde ha gjort presentationen bättre.
Jag skrev något litet på tavlan.
Jag använde mig av något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer interessant.
Jag gjorde presentationen mer begiplig och interessant med hjälp av spännande hjälpmedel eller effekter.
Utvärdering av framförandet
Var beredd att svara på frågor!
Har gjort frågor som inte går att svara på.
Har gjort ja/nej frågor.
Har gjort frågor där man måste utveckla svaren.
Har gjort frågor där man måste utveckla svaren och dra en egen slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: