Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Laborationer åk 9 vt-16

Skapad 2016-01-18 09:46 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Kemi

Kemi Kunskapskrav åk 9

Kunskaper

Kemiska sammanhang. Materia. Kemiska processer i levande organismer, mark, luft, vatten. Kemikalier och kemiska processer i vardagen och samhället. Människan, energi, naturresurser och miljö. Hållbar utveckling. Naturvetenskapliga upptäckter.
E
C
A
Samband
Jag ger exempel på och beskriver saker…
Jag förklarar hur saker hänger ihop…
Jag sätter in saker i ett större sammanhang…
Begrepp
…med egna ord och liknelser, men ibland även med kemiska begrepp, modeller och teorier
…ofta med hjälp av kemiska begrepp, modeller och teorier
…och använder mig av kemiska begrepp, modeller och teorier
Använda kunskaper
I diskussioner, texter och andra redovisningar
Jag använder informationen för att ge exempel och beskriva saker även om det inte alltid blir helt rätt.
Jag använder informationen för att förklara hur saker hänger ihop och jag lyckas oftast.
Jag använder informationen på rätt sätt för att beskriva ett större sammanhang.

Undersökningar

E
C
A
Planera
Jag kommer med förslag vid planering av undersökningar
Jag gör planeringar där det framgår hur undersökningen går till.
Jag gör planeringar som det går att följa systematiskt.
Genomföra
Jag genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Jag genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och rätt sätt.
Jag genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, rätt och effektivt sätt.
Dokumentera
med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Jag beskriver min arbetsgång och mitt resultat.
Jag beskriver en tydlig arbetsgång, utrustning, resultat och slutsatser.
Jag gör fullständig beskrivning av försöket, utrustning, tydlig arbetsgång, resultat och slutsatser.
Utvärdera
Jag utvärderar mina resultat i förhållande till vad jag trodde skulle hända och vad som är rimligt. Jag ger exempel på vad likheterna och skillnaderna beror på med hjälp av mina kunskaper.
Jag utvärderar mina resultat i förhållande till vad jag trodde skulle hända och vad som är rimligt. Jag beskriver vad resultatet beror på med hjälp av mina kunskaper.
Jag utvärderar mina resultat i förhållande till vad jag trodde skulle hända och vad som är rimligt. Jag förklarar vad resultatet beror på med hjälp av mina kunskaper.
Förbättra
Jag bidrar till att förbättra undersökningarna
Jag kommer med förslag som skulle kunna förbättra undersökningarna.
Jag kommer med förslag som förbättrar undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: