Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 1-3

Skapad 2016-01-18 17:34 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Teknik

Bedömningsmatris för år 1-3, som utgör ett steg på vägen mot Kunskapskravet för E-nivå i år 6.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
**Tekniska saker**
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan, med hjälp av någon, ge exempel på tekniska saker.
Jag kan ge exempel på någon enkel teknisk sak som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska saker som jag känner till.
**Bygga tekniska modeller**
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Jag kan, med hjälp av någon, bygga tekniska saker.
Jag kan bygga någon väldigt enkel teknisk sak.
Jag kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
**Ge förslag som för arbetet framåt**
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Jag kan, med hjälp av någon, ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
**Göra skisser och bilder**
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Jag kan, med hjälp av någon, göra skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
**Skillnader förr och nu**
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Jag kan, med hjälp av någon, berätta hur någon teknisk sak har förändrats jämfört med förr i tiden.
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: