Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i matematik, år F

Skapad 2016-01-18 19:45 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Genom undervisningen i Ma ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven år 3.
Grundskola F Matematik

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågorna enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven år 3.

Kunskapskrav
 • Ma
Jag kan koppla siffra med rätt antal
Jag kan udda och jämna tal
Jag kan ge enkla omdömen om ett svar är rimligt
 • Ma
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan räkna med ental och tiotal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma
Jag kan talraden upp till 30
Jag kan talraden upp till 100
 • Ma
Jag kan talkamraterna upp till 10
Jag kan ordningstalen 1-31 ( antal dagar på en månad)
Jag känner till hur symboler för tal kan användas samt hur de använts i olika kulturer
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag har räknestrategier för att räkna ut addition och subtraktion i talområdet 0-20
Jag kan använda miniräknare till de fyra räknesätten
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i addition utan växling
Jag kan algoritmer i addition med växling
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan använda mig av begreppen addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i subtraktion utan växling
Jag kan algoritmer i subtraktion med växling
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag vet vad de matematiska symbolerna +, - och = betyder
Jag kan de matematiska symbolerna =, >och <
Jag kan de matematiska symbolerna för multiplikation och division
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma
Jag förstår ental och tiotal i positionssystement
Jag förstår ental, tiotal och hundratal i positionssystemet
Jag kan entalets, tiotalets, hundratalets och tusentalets placering i positionssystemet
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma
 • Ma
Jag kan se, följa och konstruera enkla mönster
Jag kan se, följa och konstruera enkla talmönster
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Jag kan namnge och avbilda kvadrat, cirkel, triangel och rektangel
Jag kan namnge objekten rätblock, pyramid, kub och klot
Jag kan namnge objekten prisma, cylinder och kon
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma
Jag kan alla veckodagar och månader
Jag kan årstider, månader, veckor och dygn
 • Ma
Jag kan min födelsedag och vet hur gammal jag är
Jag kan skriva datum och mitt eget födelsenummer
 • Ma
Jag förstår hälften och dubbelt
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan rita en egen räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan skriva eller berätta en egen räknesaga inom talområdet 0-100
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan lösa vardagsnära problem med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Jag kan välja räknesätt vid enkla vardagsnära problem inom talområdet 0-20
Jag kan välja lämpligt räknesätt samt lämplig strategi för att lösa vardagsnära problem med de fyra räknesätten
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: