Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, vt 2016 år 6

Skapad 2016-01-18 21:47 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6

Välja och använda matematiska metoder

  • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
E
C
A
Välja och använda metoder
Du väljer och använder en metod som passar GANSKA BRA och gör uträkningar på ett GANSKA BRA sätt för att ...
Du väljer och använder metoder som passar BRA och gör uträkningar på ett BRA sätt för att...
Du väljer och använder metoder som passar MYCKET BRA och gör uträkningar på ett MYCKET BRA sätt för att...
Rita i olika skalor
...rita förstoringar och förminskningar av olika föremål i några enkla skalor.
...rita förstoringar och förminskningar av olika föremål i några enkla skalor.
...rita förstoringar och förminskningar av olika föremål i några enkla skalor.
Beräkna verklig storlek
... med hjälp av bild och skala ta reda på hur stort något är i verkligheten.
... med hjälp av bild och skala ta reda på hur stort något är i verkligheten.
... med hjälp av bild och skala ta reda på hur stort något är i verkligheten.
Ange skalan
...ta reda på vilken skala olika förstoringar och förminskningar är ritade i.
...ta reda på vilken skala olika förstoringar och förminskningar är ritade i.
...ta reda på vilken skala olika förstoringar och förminskningar är ritade i.

Beskriva tillvägagångssätt och avgöra om svaret är rimligt

  • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma  A 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
E
C
A
Visa hur du tänker/räknar
Du visar och beskriver på ett GANSKA BRA sätt hur du gjort dina uträkningar.
Du visar och beskriver på ett BRA sätt hur du gjort dina uträkningar.
Du visar och beskriver på ett MYCKET BRA sätt hur du gjort dina uträkningar.
Rimlighet
Du diskuterar på ett ENKELT sätt om svaren är rimliga.
Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om svaren är rimliga.
Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om svaren är rimliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: