Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Religion Etik vt 2016

Skapad 2016-01-19 17:50 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris för kurs i religion: Etik vt 2016
Grundskola 8 Religionskunskap

Bedömningsmatris för kurs i religion: Etik vt 2016

F
E
C
A
Kunskaper om begrepp och modeller
Du kan tillämpa de fyra etiska tankemodellerna på ett etiskt dilemma.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om religionernas etiska budskap
Du kan resonera om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Resonera om etisk frågeställning
Motivera och argumentera för olika etiska modellers och lösningar och konsekvenser.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: