Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1-3

Skapad 2016-01-21 22:31 i Barkarö skola Västerås Stad
Matris för kunskapsutveckling i svenska år 1-3
Grundskola 1 – 3 Svenska

Olika nivåer i ämnet svenska för årskurserna 1 - 3, där den sista nivån är lägsta godtagbara kunskap för slutet av årskurs tre.

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Lägsta godtagbara nivå för slutet av åk 3
Läsflyt
  • Sv  1-3
Du känner igen några bokstäver.
Du kan namn och ljud på alla bokstäver.
Du läser korta ord, ex, sol, ros, bil.
Du läser enkla meningar.
Du läser enkla texter.
Du läser texter med svårare ord, ex ljudstridig stavning.
Du läser texter med inlevelse.
Du läser kapitelböcker.
Du läser enkla faktatexter.
Du har förmåga att läsa elevnära texter med flyt.
Läsförståelse
  • Sv   3
  • Sv   3
Du läser och förstår enkla ord t ex sol, ros, mus.
Du läser och förstår enkla meningar.
Du läser och förstår enkla texter.
Du rättar dig själv när du läser fel.
Du återger innehållet i en bekant text samt kommenterar det.
Du söker information.
Du för enkla resonemang om budskapet i en bekant text.
Du kan förstå det du läser och återberätta med egna ord samt relatera till egna erfarenheter.
Tala, lyssna, samtala
  • Sv  1-3
  • Sv  1-3
  • Sv   3
Du berättar om vardagshändelser i liten/stor grupp.
Du lyssnar när en vuxen/kompis berättar eller läser något.
Du lyssnar och återberättar.
Du ställer frågor och håller dig till ämnet.
Du lyssnar till, förstår och följer en enkel instruktion.
Du ger en enkel instruktion.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen. Kan berätta om vardagliga händelser med tydligt innehåll. Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Skriva
  • Sv   3
Du skriver några/alla bokstäver.
Du skriver korta ord.
Du skriver enkla meningar med mellanrum mellan orden.
Du skriver egna berättelser. Du kombinerar text och bild.
Du skriver med tydlig handstil.
Du skriver på dator.
Du skriver egna berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
Du ger enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du bearbetar och förtydligar dina texter utifrån respons.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Stavning/ skrivregler
  • Sv   3
Du stavar korta/långaord ljudenligt.
Du stavar vanligt förekommande ord med ljudstridig stavning, ex och, gick, fick.
Du klarar ofta dubbelteck-ning.
Du använder stor bokstav och punkt.
Du använder frågetecke-n.
Du kan stava vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: