Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT16 Träninsglära och skapande av träningsprogram

Skapad 2016-01-22 09:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta projekt kommer du att få mer kunskap om träningslära och hur du kan träna och skapa olika övningar som stärker och tränar din din kropp. Tillsammans kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 9 Idrott och hälsa

I detta projekt kommer du att få mer kunskap om träningslära och hur du kan träna och skapa olika övningar som stärker och tränar din kropp. Tillsammans kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt.

F
E
C
A
Rörelse
- Aktivt deltagande i undervisningen - Förmåga att planera och genomföra ett träningspass. -Hur du tränar och utövar dina rörelser i de olika aktiviteterna.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Utvärdera och resonera
- Förståelse för olika ord och begrepp som beskriver träning och hälsa - Förståelse och kunskap om träningslära
Du kan på ett huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett relativt väl sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: