Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi systematiska undersökningar och kunskapens användning

Skapad 2016-01-23 12:41 i Pysslingen
Kemi
Grundskola 9 Kemi

Systematiska undersökningar och kunskapens användning

Systematiska undersökningar

E nivå
C nivå
A nivå
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematisk utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Använda utrustning
I undersökningen använder du utrustningen på ett i huvudsak säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningen använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt
Resultat, modeller och teorier
Du kan jämföra resultaten med med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar då på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Kunskapens användning

E nivå
C nivå
A nivå
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Använda information och anpassa framställning
Du kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Du kan använda information på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter.
Du kan använda information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutveckladetexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: