Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

God skrivutveckling åk 1-3 2016

Skapad 2016-01-23 14:23 i Edsskolan Östhammar
Baserad på boken God skrivutveckling, Ingvar Lundberg.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

God skrivutvecklingsschema av Ingvar Lundberg

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning
Högre
När jag stavar svåra ord så kan jag antingen ljuda eller använda regel. Jag kan också jämföra med andra liknande ord och se på ordet om jag gör rätt
Jag kan skriva en text så att nästan vem som helst kan förstå
Jag kan bearbeta min text och arbeta medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag kan skriva dikt som som framkallar stämningar
Jag visar stor lust och glädje i skrivandet och jag skriver länge och intensivt.
Jag kan direkt plocka fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag kan skriva olika texter för olika läsare så att de förstår.
Jag kan skriva faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag kan uttrycka både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag skriver ofta med lust och glädje.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag kan skriva sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning.
Jag kan skriva en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag skriver målande och detaljerat om både inledning, händelse och avslutning.
Jag kan avstava ord.
Jag kan skriva på dator och använda ordbehandlingsprogrammet. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag kan formulera frågor inför en intervju med någon som arbetar eller är pensionär.
Jag kan skriva en dialog och visa vad folk säger till varandra.
Jag kan stava vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, djur, göra).
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag kan använda stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag skriver dagbok.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag kan få meningarna att hänga ihop.
Jag kan skriva referat från möte.
Jag kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag skriver gärna e-mail.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag kan skriva en recension av en bok jag läst.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.
Jag skriver ganska ofta, gärna vykort, hälsningar och meddelande.
Jag kan skriva korta ord.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag kan skriva svar på frågor i mina skolböcker.
Jag kan skriva en liten berättelse jag fått höra men använder inte så många ord,
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag kan skriva dagbok.
Jag kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.
Jag skriver ibland själv utan att någon sagt åt mig att göra det.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag kan skriva en lapp att sätta upp på anslagstavlan om t.ex. en bortsprungen katt.
Sådant som jag berättar får någon skriva ned.
Jag skriver inte så ofta men någon gång tycker jag det är roligt.
Jag skriver ord med egen stavning.
Jag kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag kan skriva ett meddelande till klassen om något som ska hända.
Jag vill gärna att någon skriver ned sådant som jag berättar.
Jag kan skriva en enkel mening.
Jag kan skriva ett tackbrev.
Jag kan skriva några ord.
Jag kan skriva ett enkelt brev till någon i familjen eller någon jag känner väl.
Jag kan skriva ett vykort till en vän eller någon i familjen för att berätta vad jag gör.
Jag kan skriva korta sms.
Jag kan skriva enkla meddelande på datorn.
Jag kan skriva meddelande och sätta på kylskåpsdörren.
Jag kan skriva enkla vykort eller julkort.
Jag ska skriva minneslapp när vi ska handla och önskalista till julen.
Jag kan skriva skyltar till mitt rum som Välkommen, Här bor jag.
Lägsta
Jag sätter mitt namn på teckningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: