Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskravet "rörelse" under VT16 - åk.7

Skapad 2016-01-26 13:14 i Elinebergsskolan Helsingborg
Matris för ett av kunskapskraven i idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Detta handlar om de moment där vi bedömer elevernas kunskapsnivåer för hur man anpassar sina rörelser i de olika aktiviteterna vi kommer genomföra under våren. Här skapar vi en helhetsbedömning över elevernas samlade kunskaper i de olika momenten.

Rubrik 1

F
Har ej deltagit eller med bristande engagemang ej försök genomföra de olika momenten ordentligt.
E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
C
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse till musik
Har ej varit närvarande eller deltagit vid de olika övningarna.
Kan genomföra de mer grundläggande och enkla stegen.
Kan genomföra lite mer avancerade rörelser i form av någon snurr eller liknande. Har mer flyt i rörelserna och har god balans.
Kan genomföra mer avancerade rörelser i form av snurrar, hopp eller liknande. Har bra flyt i rörelserna och kan sätta ihop fler avancerade rörelser men fler kroppsdelar.
Handboll
Har ej deltagit under lektionerna eller inte genomfört övningarna ordentligt.
Kan genomföra enkla pass vid övningar men precisionen är inte alltid rätt. Försöker anpassa kraften beroende på vilket syfta passningen har. Kan de grundläggande stegen och använder dessa under övningarna.
Kan genomföra olika pass med bättre precision och mer flyt i övningen. Försöker hoppa vid olika passningar eller skott men måste tänka efter lite först. Kan de grundläggande stegen och använder de med flyt och kan även hantera en fint eller avancera framåt.
Kan genomföra olika passningar med rätt precision och tvekar inte när hen väljer typ av passning. Kan även hoppa vid passning/skott och få rätt precision. Kan använda de grundläggande stegen för att attackera och på så sätt komma till skott eller spela en lagkamrat. Kan använda sig av snurrar och mer avancerade
Redskap
Har ej varit närvarande eller deltagit under lektionerna. Inte visat att man har grundläggande kunskaper i de olika momenten.
Du kan genomföra övningar på matta som exempelvis, kullerbytta... Du kan genomföra övningar i ringar som exempelvis, flå katt... Du kan genomföra övningar i hopp som exempelvis, mellanhopp...
Du kan genomföra övningar på matta som exempelvis, grenkullerbytta bakåt... Du kan genomföra övningar i ringar som exempelvis, dykning framåt... Du kan genomföra övningar i hopp som exempelvis, kullerbytta på plint...
Du kan genomföra övningar på matta som exempelvis, handstående nedrullning... Du kan genomföra övningar i ringar som exempelvis, lilla korset... Du kan genomföra övningar i hopp som exempelvis, grenhopp plint på längden...
Styrketräning
Har ej deltagit i övningarna eller inte uppfyllt de krav på genomförande som behövs.
Deltar och kan de mer grundläggande övningarna. Deltar och anpassar efter sin egen förmåga.
Deltar och kan de mer grundläggande övningarna. Deltar och anpassar efter sin egen förmåga. Anpassar rörelserna efter rätt teknik i några övningar och undviker på så sätt skador, till exempel genom att man tänker på sina knän vid benböj.
Deltar och kan de mer grundläggande övningarna. Deltar och anpassar efter sin egen förmåga. Kan genomföra de olika styrkeövningar med rätt teknik och undviker på så sätt risk för skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: