Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsbedömning VT16

Skapad 2016-01-26 14:02 i Elinebergsskolan Helsingborg
Moderna språk år 7-9
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Observationer och bedömningar som görs under läsåret.

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Lyssna
- Hörförståelse, både övning och test.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Lyssnar inte vid genomgångarna, för inga anteckningar och kan inte besvara frågorna.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Främst vid provtillfällen och extraövningar i böckerna.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Främst vid provtillfällen och extraövningar i böckerna. Kan svara på frågor "utanför boxen" och vad boken förmedlar.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Främst vid provtillfällen och extraövningar i böckerna. Kan svara på frågor "utanför boxen" och vad boken förmedlar.
Lyssna
- Lyssnar på läraren - Lyssnar på texterna -Hörförståelseövningar
Lyssnar inte på texterna, för inga anteckningar och kan inte svara på frågor som finns till de olika texterna för varje kapitel. Förstår inte heller vanliga frågor som ställs på spanska.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett enkelt sätt redogöra och kommentera innehållet vid hörförståelseövningar. Svarar på frågor, även när de ställs på spanska.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett enkelt sätt kommentera några detaljer i innehållet vid hörförståelseövningar. Svarar på frågor när de ställs på spanska. Behöver tänka efter lite innan hen svarar. Kan svara på frågor "utanför boxen" och vad boken förmedlar.
Eleven visar sin förståelse genom att på ett enkelt sätt kommentera många detaljer i innehållet vid hörförståelseövningar. Svarar utan problem på frågor ställda på spanska. Kan svara på frågor "utanför boxen" och vad boken förmedlar.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Förstår inte helheten av texterna och kan inte återge några svar.Svårigheterna beror mest på att man inte förstår meningsuppbyggnad.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen tack vare en viss känsla för språket och meningsuppbyggnaden.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen tack vare god känsla för språket och meningsuppbyggnaden.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen tack vare väldigt god förståelse och känsla för språket och meningsuppbyggnaden.
Läsa
- Inlärning av ord och fraser.
Saknar vokabulär för att förstå texter och kan därför inte återge några svar.
Kan tack vare vokabulär lista ut vad delar av texten handlar om.
Kan tack vare ett varierat vokabulär förstå huvuddelen av texten.
Kan vare ett stort och varierat vokabulär förstå textens helhet och detaljer. Viktiga detaljer återges.
Tala/Samtala
- Deltar muntligt i klassrummet. - Använder spanskan när du kommunicerar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig på spanska. Samtalet är osammanhängande och det är svårt att få fram någon röd tråd.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan genomföra enkla samtal med meningar från läromedel.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan genomföra enkla samtal med hjälp av läromedel men du kan även utveckla dig lite och försöka binda ihop längre meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan även svara på spanska i de flesta fall och det blir oftast korrekt. Du kan genomföra enkla samtal, binder ihop meningar och har mer flyt.
Tala/Samtala
-- Arbeta med ditt uttal.
Har inte tagit till sig någon del av det spanska uttalet.
För att förtydliga kan eleven göra några förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera uttal när man hör att det är fel.
För att förtydliga kan eleven göra fler förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera uttal när man hör att det är fel.
För att förtydliga kan eleven göra förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera uttal när man hör att det är fel. Här kan man även hjälpa en vän med uttalet när läget finns.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja bland enkla texter och talat språk och från olika medier samt med använda vissa delar i sin egen produktion och interaktion (google translate, lexikon och böckerna). Ibland blir det fel, ibland blir det rätt.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja bland enkla texter och talat språk och från olika medier samt med använda vissa i sin egen produktion och interaktion (google translate, lexikon och böckerna).
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja bland enkla texter och talat språk och från olika medier samt med använda vissa i sin egen produktion och interaktion (google translate, lexikon och böckerna) på rätt sätt.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan spansktalande länder och Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: