Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria; från runsvenska till nusvenska

Skapad 2016-01-26 14:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska

Varifrån kommer vi? Hur har vi fått vårt språk? Hur utvecklas språk? Varför tar vi över ord från andra språk? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under tiden vi arbetar med språkhistoria.

Tillsammans

*Går vi igenom ett bildspel om svensk språkhistoria,

*Vi tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?v=VmKfMR5F74Y,

*Vi tittar på ett avsnitt ur Ett öga rött www.youtube.com/watch?v=amQH_8jD8PI och

Du kommer att läsa om runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska språkperioden.

Du antecknar det viktigaste för varje period, som tiden, vilken religion vi hade, vilka andra språk som påverkade oss, vilka ord vi lånade, vad som var typiskt för språket och tiden, kända texter/böcker/författare från tidsperioden. Fakta hämtar du från:

Svenska Portal s. 240-248 (ligger i Showbie) Svenska Kontakt s154-181(ligger i Showbie)

Vill du lära dig språkhistoria på YouTube så kan du bland annat göra du det här:

http://www.youtube.com/watch?v=pIwcxL24aV8 Språkhistoria del 1 (12 min)

http://www.youtube.com/watch?v=6dXpCI75y6I Språkhistoria del 2 (14 min)

http://www.youtube.com/watch?v=EATUXd-1c0A Språkhistoria del 3 (10 min)

Rubrik 1

Når ej kunskapskraven
E
D
C
B
A
Formulera sig och kommunicera i tal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framställa åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framställa åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framställa åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Språkbruk - beskriva, förklara och resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Påverkan på språket
Du redogör något kring varför några språk påverkat det svenska språket under olika språkperioder - ger någon orsak till detta samt ger något konkret exempel på lånord från olika tidsperioder.
Du redogör utvecklat för varför några språk påverkat det svenska språket under olika språkperioder - vad orsakerna till detta varit samt visar några konkreta exempel på ord vi lånat från andra språk.
Du redogör välutvecklat för varför några språk påverkat det svenska språket under olika språkperioder - vad orsakerna till detta varit samt visar flera konkreta exempel på ord vi lånat från andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: