Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - Atomer, joner och bindningar

Skapad 2016-01-26 14:34 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 6 – 9 Kemi NO (år 1-3)

Under detta kemiavsnitt har du fått lära dig mer om atomer och deras beståndsdelar. Utgångspunkten i detta avsnitt är att lära sig att tolka det periodiska systemet och ett delmål är att lära sig de 20 första grundämnena. Vi har läst, ritat och diskuterat hur atomernas uppbyggnad gör att de kan bilda molekyler och joner, och varför de har olika egenskaper. Fortsättningsvis har vi gått igenom olika sorters bindningar som jonbindning, molekylbindning och metall bindning.
Bedömningen bygger på vilka insikter du har visat under lektionsarbetet, i samtal, läxförhör och i slutprovet.

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Viktiga begrepp är: atom, molekyl, jon, grundämne, kemisk förening, valenselektron, elektronskal, proton, salt, atomnummer, kemisk reaktion och ädelgasstruktur.
 • Ke
 • Ke
 • Ke
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag skiljer på fakta och värderingar.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Kretslopp och samband
Atomernas uppbyggnad och placering i det periodiska systemet hänger ihop med deras egenskaper och användning.
*Jag ger exempel på enkla kretslopp och sammanhang.
*Jag beskriver kretslopp och samband och deras betydelse i olika sammanhang, t.ex. vardagslivet.
*Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband.
*Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Människan och naturen
Atomer kan aldrig förstöras, men de kan bilda nya ämnen tillsammans med andra atomer. Det är viktigt för att förstå t.ex. miljöfrågor.
*Jag ger exempel på hur människan påverkar natur och miljö. *Jag ger exempel på några viktiga naturvetenskapliga upptäckter.
*Jag ger exempel på åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. *Jag förklarar några viktiga upptäckter.
*Jag resonerar omkring hur människans livsstil och resursanvändning påverkar miljö och samhälle. *Jag resonerar omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
*Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. *Jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: