Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrativ text fantasy

Skapad 2016-01-27 07:56 i Håsta skola Hudiksvall
Matris för att bedöma en narrativ text, fantasy.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Helhetsintryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Texten saknar rubrik
Texten har en rubrik
Texten har en rubrik som lockar till läsning.
Begriplighet
Förstår läsaren texten?
Det är svårt att förstå texten. Den handlar om olika huvudpersoner eller olika tider och platser utan samband.
Det går att förstå det mesta av texten men det finns delar som är otydliga.
Det går att förstå texten och den är underhållande och spännande att läsa.
Struktur
Det finns ingen tydlig struktur med inledning, problem och lösning.
Det finns en fungerande inledning och ett tydligt problem i texten.
Det finns en tydlig struktur med inledning som engagerar läsaren, ett tydligt problem och avslut.
Styckeindelning
Det finns ingen styckeindelning i texten.
Det finns styckeindelning på rätt plats på något ställe i texten.
Det är styckeindelning på alla ställen det ska vara styckeindelning.
Skiljetecken
stor bokstav punkt frågetecken utropstecken komma talstreck citationstecken
Det saknas skiljetecken i texten.
Det finns skiljetecken på flera ställen i texten.
Det är rätt skiljetecken på rätt plats i texten.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nominalgrupper
t ex: ett litet grått hus med trasiga fönster
Det finns inga utbyggda nominalgrupper i texten.
Det finns några utbyggda nominalgrupper i texten.
Det finns flera utbyggda nominalgrupper i texten som ger läsaren tydliga bilder.
Gestaltande
t ex: Adverb: Han smög försiktigt. Olika aktion-verb: smög, tassade, stampade, promenerade Olika säges-verb: viskade, mumlade, fräste, vrålade
Texten innehåller få verb som inte säger så mycket om hur karaktärerna i texten känner sig. Det står t ex Hon var arg istället för en beskrivning på vad hon gör så att läsaren förstår att hon var arg.
Texten innehåller en viss variation av verb och några adverb som visar hur karaktärerna känner sig.
Texten innehåller en variation av verb och adverb som gör att läsaren kan förstå hur karaktärerna i texten känner sig.

Kännetecken för fantasy, portal-fantasy

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Magi och fantasi
Texten innehåller ingen magi och inga fantasi-karaktärer som drakar, jättar, trollkarlar, häxor osv.
Texten innehåller en del magi och några fantasi-karaktärer.
Texten innehåller magi och fantasi-karaktärerna är viktiga i texten.
Portal och en annan värld
Texten innehåller inte någon portal eller beskrivning av en annan värld.
Texten innehåller en portal men det framgår inte att det är någon tydlig skillnad på världen som finns på andra sidan.
Texten innehåller en portal och det framgår tydligt att det är en annan värld eller verklighet på andra sidan.
Huvudpersonen hjälten
Huvudpersonen får inget uppdrag eller problem att lösa i den andra världen.
Huvudpersonen får ett uppdrag eller problem att lösa i den andra världen.
Huvudpersonen får ett uppdrag eller problem att lösa i den andra världen och det framgår i slutet av texten att huvudpersonen har förändrats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: