Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-01-27 08:59 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6

NO åk 6 Kraft och rörelse VT 2016

Centralt innehåll, enligt Lgr 11 Du kommer att få undervisning om...
...krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas t.ex. vid cykling.
...några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
...enkla systematiska undersökningar i fysik och ...använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att… … använda grundläggande naturvetenskapliga begrepp.
…använda naturvetenskapliga begrepp för att samtala, undersöka och söka information om naturvetenskapliga fenomen.
...genomföra systematiska undersökningar.

Kunskapskrav

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du…

…känner till några krafter t.ex. gravitationskraft, normalkraft, friktionskraft, kraft/motkraft.
…känner till begrepp som fritt fall, tyngdpunkt, luftmotstånd och tröghet.
…kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
…kan planera och genomföra systematiska undersökningar.

Hur?

Du visar kunskaperna… …under arbetet i klassrummet.
…vid dokumentation av genomförda uppgifter.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.
…vid avslutande diagnos, skriftlig.

E
C
A
Förklara och beskriva
Du har grundläggande kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar samt påvisar något samband.
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Du kan ge några exempel på olika krafter och förklara hur de påverkar oss i vardagen.
Du kan ge några exempel på olika krafter och föra utvecklade resonemang kring hur de påverkar oss i vardagen.
Du kan ge flera exempel på olika krafter och föra välutvecklade resonemang kring hur de påverkar oss i vardagen.
Samtala
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra. Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Undersökande arbetssätt
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sätt rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning samt kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning samt kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen.
Gör enkel dokumentation av en undersökning.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat samt kan samtala om hur en undersökning kan förbättras
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på samt kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på samt ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: