Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning år 8

Skapad 2016-01-27 09:52 i Britsarvsskolan Falun
Presentation av deckarförfattare.
Grundskola 8

Muntlig framställning om deckarförfattare och deras böcker.

MUNTLIG REDOVISNING ÅR 7-9
Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Innehåll: ¤ intressant ¤ trovärdigt ¤ tydligt ¤ berättarteknik
Du redovisar innehållet med viss tveksamhet. Du har endast med några få fakta. Redovisningens början och slut hänger inte ihop.
Du redovisar utan alltför stor tveksamhet. Du redovisar innehållet klart och tydligt. Du har med relevant fakta. Du redovisar främst kronologiskt. Redovisningens början och slut hänger ihop.
Du redovisar klart och tydligt och har med egna tankar och idéer om ämnet. Du försöker variera Din berättarteknik
Du redovisar klart och tydligt samt förmedlar upplevelser och engagemang. Du har med reflektioner i Din redovisning. Du varierar Din berättarteknik.
Språk: ¤ ordförråd ¤ formulering ¤ stil
Det är svårt för lyssnaren att följa med i Din redovisning. Du använder ord som Du inte själv behärskar.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och Du förklarar svåra ord.
Du berättar klart och tydligt och Du formulerar Dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar Dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation: ¤ kontakt med åhörarna ¤ hjälpmedel
Du har inte kontakt med åhörarna. Du använder inga hjälpmedel. Du använder inte cue cards. Det är svårt att höra vad Du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du har ett lite för snabbt tempo. Du använder något hjälpmedel. Du använder manus/ stolpar, men läser ibland från dem.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder något hjälpmedel. Du använder manus/ stolpar,men läser inte innantill från dem.
Du har mycket bra kontakt med åhörarna t. ex. genom ett varierat tonfall, behagligt tempo och ögonkontakt. Du använder Dina hjälpmedel väl. Det är intressant att lyssna på Din presentation. Du använder manus/ stolpar,, men är inte bunden till dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: