Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO-HEARTBEAT

Skapad 2016-01-27 15:15 i Tågaborgsskolan Helsingborg
bedömningsmatris engelska skriftlig och muntlig
Grundskola 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKRIVA
Skriver olika slags texter
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är ibland svårt att förstå din text. Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Du berättar och beskriver på ett enkelt sätt om egna upplevelser eller åsikter och har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla ditt budskap även i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla ditt budskap även i nya sammanhang. Du skriver olika slags texter som har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Du använder även nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
Grammatisk förståelse
Du börjar förstå hur grammatiken ska användas och dina övningar är delvis korrekta.
Flertalet av meningar blir rätt och du förstår grammatiken, men du kan ännu inte riktigt alla aktuella grammatiska former.
Du har förstått grammatiken och använder samtliga former rätt.
Du behärskar grammatiken och använder samtliga former rätt. Du tar även initiativ att skapa egna meningar och exempel utifrån mönster.
SAMTALA
Samtal, diskussion och argumentation
Du deltar med stöd i samtal på ett enkelt sätt inom välbekanta ämnesområden. Du ställer och besvarar med stöd enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du kan ställa och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter och diskuterar för att bidra till att föra samtalet framåt.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och för samtalet vidare genom att tex kommentera och diskutera. Du tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument på ett sakligt och tydligt sätt.
Använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
t.ex. förstår av sammanhanget, använder ordbok och kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor och följdfrågor.
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Du kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder dig av någon form av strategi för att förstå och göra dig förstådd
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du anpassar din strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra dig förstådd. Du använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: