Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Övriga medarbetare Kungsbacka 2016

Skapad 2016-01-27 16:05 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lönekriterier FG Kungsbacka, övriga medarbetare
Medarbetarsamtal

Lönekriterier FG Kungsbacka, övriga medarbetare

1 Yrkesskicklighet

Rollförståelse och det sätt medarbetaren planerar och genomför arbetet
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Medverka till att skapa ett demokratiskt klimat.
Låter vuxenperspektivet styra verksamheten, brister i förhållningssättet. Har låg förmåga att se och vidta åtgärder när någon blir kränkt.
För en dialog med barn/elever och vårdnadshavare som ger dem inflytande och ansvar över verksamheten. Bemöter barn/elever och föräldrar med respekt och integritet.
Driver aktivt hela förskolans/skolans demokrati och värdegrundsarbete. Sprider goda exempel Analyserar, utvärderar och utvecklar för förbättrade resultat.
Yrkes-/specialistkompetens
Brister i sin yrkeskompetens. Arbetar ensidigt, slentrianmässigt och osjälvständigt. Saknar insikt för yrkesrollens uppdrag.
Har den kompetens som krävs och använder den i sitt sammanhang. Förstår sin egen roll och sitt uppdrag i verksamheten. Ser koppling mellan den egna rollen och andras roll. Kan prioritera sina arbetsuppgifter.
Utnyttjar sin kompetens och väljer metod utifrån uppdragets karaktär. Bidrar till att öka förståelsen för de olika yrkesrollerna bland medarbetarna.

2 Utveckling

Deltagande i verksamhetens utveckling och den egna utvecklingen.
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Initiativ till verksamhetens utveckling.
Är passiv och tar avstånd från förändringsarbete. Inväntar andras lösningar.
Tar initiativ och kommer med idéer och förslag till lösningar som utvecklar arbetet. Analyserar och drar slutsatser av arbetsmetoder och resultat
Ser långsiktiga och övergripande lösningar. Motiverar, entusiasmerar och får andra med sig. Vågar testa även okonventionella lösningar. Sprider sina och arbetsplatsens idéer och resultat.
Samverkan med omvärlden
Saknar omvärldsspaning. Ser inte verksamheten som en del av samhället.
Har god kännedom om samhället utanför verksamheten och tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Deltar i samarbetet med andra samhällssektorer.
Låter omvärlden bli en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Tar initiativ till och leder kontakter med andra samhällssektorer

3 Medarbetarskap BITT

Vilket förhållningssätt medarbetaren har till arbetet, brukare, arbetskamrater och ledning
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Bidra till ett positivt arbetsklimat.
Skapar och förstärker negativa attityder. Ser inte sin egen roll i olika sammanhang.
Är lyhörd för andras åsikter och står för sina egna. Uppfattas som en god samarbetspartner.
Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Bidrar till ett positivt arbetsklimat. Tar upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar.
Kreativitet och problemlösning.
Reflekterar och analyserar inte. Bidrar inte till utveckling.
Analyserar och drar slutsatser av metoder och resultat. Tar initiativ och driver frågor som är viktiga.
Är strategisk. Motiverar och entusiasmerar andra. Vågar använda frirummet.
Besluta och genomföra inom ansvarsområdet.
Genomför inte fattade beslut.
Tar beslut i rätt tid och ser till att dessa genomförs. Förstår konsekvenserna av fattade beslut.
Är handlingskraftig, vågar ta och genomföra svåra beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: