👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2016-01-28 14:02 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Bild

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framställa bilder
  • Bl
Jag skapar bilder.
Jag skapar med hjälp av en utifrån given idé. Jag behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Jag har egna ideér om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Jag har egna ideér om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det ett personligt uttryck. Jag kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Metod och teknik
  • Bl
Jag använder material och tekniker för att skapa bilder.
Jag kan hantera några material och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera flera material och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera material och tekniker på ett säkert sätt för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Kommunikation
  • Bl
  • Bl
Jag berättar med bilder.
Mina bilder har ett bunskap. Jag kan illustrera en berättelse till ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta vad bilder föreställer.
Mina bilder har ett tydligt budskap. De förstärker till viss del en berättelse till ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta om bilder och delge mina tankar.
Mina bilder är genomtänkta och har ett tydligt budskap. De förstärker en berättalse till ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta om och reflektera kring egna och andras bilder och delge mina tankar och ideér.
Bildhistoria
  • Bl
Jag har mött bilder från olika tider.
Jag känner till att det finns bilder från olika tider.
Jag känner till att bilder från olika tider har olika betydelse och budskap.
Jag kan hitta likheter och skillnader i bilders olika budskap och betydelse genom tiderna.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4