Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris Trä och metallslöjd

Skapad 2016-01-29 10:57 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Grundskola 7 – 9

Förmåga

Kunskapskrav
Formge/Framställa
E
C
A
Jag kan formge och framställa föremål i olika material med hjälp av instruktioner.
På ett enkelt och delvis noggrant sätt.
På ett utvecklat och noggrant sätt.
På ett välutvecklat och noggrant sätt.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner i slöjdarbetet.
På ett säkert och fungerande sätt.
På ett säkert, fungerande och användbart sätt.
På ett säkert, fungerande och användbart sätt med precision.
Välja/Motivera
E
C
A
Jag kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial samt själv söka upp annan inspiration.
Jag kan vid svårigheter tänka ut och ge förslag på arbetssätt och lösningar som leder mitt slöjdarbete framåt. t
Tänka ut lösningar på svårigheter med mycket hjälp.
Tänka ut lösningar på svårigheter med lite hjälp
Tänka ut lösningar på svårigheter nästan självständigt utan hjälp.
Jag kan testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans och hänsyn till utseende och funktion.
Jag kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans
Jag kan testa på ett bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans.
Jag kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och tekniker kan användas tillsammans.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén och miljön samt motivera mina val.
Ge enkla motiveringar till mina val.
Ge utvecklade motiveringar till mina val.
Ge välutvecklade motiveringar till mina val.
Dokumentation
E
C
A
Planering: Jag kan planera och beskriva med slöjdbegrepp och uttryck ifrån slöjden vad jag ska göra.
Berätta och dokumentera på ett enkelt sätt vad jag ska göra.
Berätta och dokumentera på ett utvecklat sätt vad jag ska göra.
Berätta och dokumentera på ett välutvecklat sätt vad jag ska göra.
Redovisning/ utvärdering: Jag kan utvärdera och ge omdömen med slöjdbegrepp och uttryck ifrån slöjden. Om hur jag gjort och hur utseende och kvalitet hänger ihop.
Berätta och dokumentera på ett enkelt sätt hur jag har gjort och varför jag fick mitt resultat.
Berätta och dokumentera på ett utvecklat sätt vad jag ska göra.
Berätta och dokumentera på ett välutvecklat sätt vad jag ska göra.
Tolka/Värdera
E
C
A
Jag kan diskutera vad olika slöjdsaker berättar utifrån färg, form och material. Jag använder mig av egna erfarenheter om hur det hänger ihop med trender, traditioner i kulturer.
Diskutera uttryck på ett enkelt sätt. (Föra enkla resonemang)
Diskutera uttryck på ett utvecklat sätt. (Föra utvecklade resonemang)
Diskutera uttryck på ett välutvecklat sätt. (Föra välutvecklande resonemang)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: