Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Lekar, spel, idrotter samt dans och rörelse till musik

Skapad 2016-01-29 12:48 i Ale
Matrisen bygger på Skolverkets bedömningsmatriser i bedömningsstödet
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Lekar, spel, idrotter samt dans och rörelse till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du är delaktig och hur du gör för att aktiviteten ska nå sitt syfte.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig i olika lek-/ spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Hur du samspelar med andra i olika aktiviteter.
Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du deltar i samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Hur du anpassar dina rörelser till grundpulsen.
Du anpassar dina rörelser till viss del till musikens grundpuls och till olika rytmer (t.ex. halvt och dubbelt tempo).
Du anpassar dina rörelser relativt väl till musikens grundpuls och till olika rytmer (t.ex. halvt och dubbelt tempo).
Du anpassar dina rörelser väl till musikens grundpuls och till olika rytmer (t.ex. halvt och dubbelt tempo).
Hur du anpassar dina rörelser till musikgenre.
Du anpassar dina rörelser till viss del till den valda musiken.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till den valda musiken.
Du anpassar dina rörelser väl till den valda musiken.
Hur du anpassar dina rörelser i en aktivitet.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktivitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer).
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktivitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer).
Du anpassar dina rörelser väl till aktivitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: