Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2-3

Skapad 2016-01-31 09:20 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 2 – 3 Matematik

Taluppfattning och tals användning

◆ Ma 1-3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. ◆ Ma 1-3 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Tillsammans med kamrat eller en vuxen kan du talen upp till tusen.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
.
Du kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av en kamrat, en vuxen eller konkret material
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

◆ Ma 1-3 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. ◆ Ma 1-3 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-6 och 10.
Du kan tabellerna med hjälp av konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du har automatiserat tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division med stöd av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division
Du ska kunna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång, samt vilken strategi du ska använda med stöd av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång men använder bara en strategi till uppgifterna.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång och använder den strategi som är lämplig till uppgiften.
Du ska kunna uppställning med addition med minnessiffra upp till 1000
Du kan addition med minnessiffra med övergång på tiotal och hundratal med stöd av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du kan addition med övergång på tiotal och hundratal. t.ex. 358+224
Du är säker på addition med övergång på tiotal- och hundratalsövergångar med flera minnessiffror och tal t.ex. 196+234+498
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000
Du kan subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med stöd av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du kan subtraktion med tiotals-och hundratals övergång. t.ex. 168-39
Du är säker på subtraktion med tiotals- och hundratals övergång med flera lån t.ex. 526-238

◆ Ma 1-3 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. ◆ Ma 1-3 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna dela in en helhet i delar t.ex hälften, fjärdedel och tredjedel och du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med hjälp av kamrat, vuxen eller konkreta material.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan dela in en större mängd objekt i bråkform. t.ex markera 1/4 av 12 objekt.

Agebra

◆ Ma 1-3 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du kan se och fortsätta på talmönster, bildmönster eller geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster, bildmönster och geometriska mönster med hjälp av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster, bildmönster och geometriska mönster och kan även se och fortsätta oregelbunda mönster, t.ex 1,2,4,7

Geometri

◆ Ma 1-3 Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. ◆ Ma 1-3 Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna avläsa hela digitala klockan.
Du kan hela och halva timmar.
Du kan läsa av hela den digitala klockan med hjälp av analog klocka.
Du kan hela digitala klockan.
Du ska känna igen och kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten. Du kan beskriva objektens egenskaper.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. När du beskriver använder du de rätta begreppen.
Du ska kunna välja rätt måttenhet och göra enkla beräkningar t.ex. m, min, dl och kg.
Du kan välja rätt enhet med stöd av kamrat, vuxen eller konkret material.
Du kan göra enkla beräkningar och väljer rätt enhet.
Du är förtrogen med samtliga måttenheter och kan göra beräkningar med dessa.

Problemlösning

◆ Ma 1-3 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. ◆ Ma 1-3 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en kamrat, en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.

Statistik

◆ Ma 1-3 Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
Du är på väg mot målet
Du är delaktig vid gemensamma arbetspass.
Du har nått målet
Du kan själv.
Du har nått målet mycket vä
Du kan förklara hur du tänker och gör.
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: