Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma år 7, kap 4 Algebra

Skapad 2016-01-31 18:33 i Furulunds skola Partille
Bedömningsmatris i Algebra,ÅK7.
Grundskola 7 Matematik

Centralt innehåll/Lgr 11

Du kommer huvudsakligen arbeta med följande:
•Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer •Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven •Metoder för ekvationslösning.

Konkretiserade mål

När vi arbetat färdigt med detta kapitel ska du kunna:
•teckna och beräkna uttryck med flera räknesätt •tolka och förenkla bokstavsuttryck •beräkna värdet av uttryck •skriva formler för olika mönster med figurer och talmönster •teckna och lösa enkla ekvationer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Resonemang
  • Ma
  • Ma
Du behöver hjälp med att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (tillvägagångssätt och rimlighet) och använda då matematiska uttrycksformer på grundläggande nivå. (Ex: du kan inte visa dina uträkningar)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang (tillvägagångssätt och rimlighet) och använder då matematiska uttrycksformer på grundläggande nivå. (Ex: du visar dina uträkningar, men inte fullständigt)
Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang(tillvägagångssätt och rimlighet) och använder då matematiska uttrycksformer på utvecklad nivå. (Ex: du redovisar till största del alla steg).
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang(tillvägagångssätt och rimlighet) och använder då matematiska uttrycksformer på väl utvecklad nivå. (Ex du redovisar tydligt och välstrukturerat alla dina lösningssteg).
Begreppsanvändning
  • Ma
Dina kunskaper om matematiska begrepp (T.ex. prioriteringsregler, uttryck med bokstäver, ekvationer och mönster) och samband är inte tillräckliga och därför har du svårt att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex: du behöver hjälp med att använda begreppen på ett korrekt sätt).
Du har kunskap om matematiska begrepp (T.ex. prioriteringsregler, uttryck med bokstäver, ekvationer och mönster) och samband samt kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex: du använder ibland begreppen på ett korrekt sätt).
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp (T.ex. prioriteringsregler, uttryck med bokstäver, ekvationer och mönster) och samband samt kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. (Ex: du använder oftast begreppen på ett korrekt sätt)
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp (T.ex. prioriteringsregler, uttryck med bokstäver, ekvationer och mönster) och samband samt kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. (Ex : du använder begreppen på ett korrekt sätt).
Använda matematiska metoder
  • Ma
  • Ma
Du behöver hjälp med att använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: