Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - muntlig presentation

Skapad 2016-02-02 11:00 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du uttrycker sällan åsikter. Det du säger består endast av korta påståenden.
Du uttrycker åsikter och försöker ibland utveckla det du pratar om.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du svarar med enstaka ord eller inte alls på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd och grammatiska strukturer
Du saknar grundläggande ordförråd. Dina brister i ordförråd och språkriktighet stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer. Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd. Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck. Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: