Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möblera lägenheten

Skapad 2016-02-02 16:12 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik Teknik

Du har fått ett presentkort på IKEA och nu är det dags att inreda drömlägenheten. Du kommer att göra en ritning över lägenheten i skala 1:30. Sedan kommer du att få arbeta i en mindre grupp och bestämma hur möblerna ska byggas och vem som ska bygga vilken. Du kommer att få omvandla möbelns mått i skala 1:20, du ska visa hur du har gjort dina beräkningar.

Matematik -

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
på väg
Enkelt
- i huvudsak fungerande sätt - enkla och till viss del underbyggda resonemang - grundläggande kunskaper
Utvecklat
- relativt väl fungerande sätt - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang - goda kunskaper
Välutvecklat
- väl fungerande sätt - välutvecklade och väl underbyggda resonemang - mycket goda kunskaper
Problemlösning
Trots att du får hjälp förstår du inte vad det är du ska göra.
Du behöver hjälp för att förstå vad du ska göra.
Du behöver lite stöttning för att förstå vad du ska göra.
Du förstår själv vad du ska göra.
Strategi Att veta hur du ska gå till väga för att lösa uppgifter som handlar om skala och geometriska figurer.
Trots att du får hjälp kan du inte välja en lämplig strategi för att lösa uppgiften.
Du behöver hjälp med att välja en lämplig strategi för att lösa uppgiften.
Du behöver viss hjälp med att välja strategi för att lösa uppgiften.
Du kan själv välja en lämplig strategi för att lösa uppgiften.
Lösning
Du kan inte visa hur du har löst uppgifterna. Du kan inte förklara hur du har gått tillväga för att lösa uppgifterna. Du kan inte göra en omvandling av din möbels mått.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Det vill säga att du kan räkna ut något mått i rätt skala. Du behöver hjälp för att förklara lösningarna.
Du kan lösa enkla problem på ett fungerande sätt. Det vill säga att du kan räkna ut de flesta mått i rätt skala. Du kan förklara dina lösningar med hjälp av stödfrågor från läraren.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt och kan redogöra för rimligheten i din lösning. Det vill säga att du kan räkna ut alla måtten i rätt skala. Du kan förklara lösningarna så att andra förstår hur du har gjort.
Begrepp
skala, geometri, hörn, kub, rätblock m.m.
Du förstår inte begreppet skala. Du förstår inte de matematiska begreppen och du använder inga matematiska begrepp när du förklarar hur du har ritat och konstruerat.
Du känner till begreppet skala. Du förstår de matematiska begreppen men du använder inte dessa när du förklarar dina ritningar och konstruktioner.
Du kan begreppet skala och något sammanhang där det används. Du förstår de matematiska begreppen och du använder några av dem när du förklarar dina ritningar och konstruktioner.
Du har goda kunskaper om begreppet skala och kan sätta det i nya sammanhang. Du behärskar de matematiska begreppen och du använder dig av dem när du förklarar dina ritningar och konstruktioner.
Metod - Välja räknesätt
När du gör dina beräkningar av hur mycket möblerna kostar och när du ska rita och bygga i skala ska du visa hur du går tillväga.
Du vet inte vilka räknesätt du ska använda för att göra olika beräkningar för att lösa dina uppgifter.
Du kan avgöra vilka räknesätt som kan användas för att lösa dina uppgifter.
Du kan avgöra vilka räknesätt som ska användas för att lösa dina uppgifter. Du löser uppgifterna på ett eller flera sätt.
Du kan avgöra vilka räknesätt som kan användas för att lösa dina uppgifter. Du väljer en effektiv lösningsmetod. Du behärskar olika metoder för att lösa uppgifterna.
Kommunikation
Under arbetets gång kommer du att arbeta i en mindre grupp.
Du deltar inte i gruppdiskussioner kring hur man konstruerar. Du visar inte hur du har gjort dina beräkningar. DU saknar svar på uppgifter.
Du kan samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Ibland visar du hur du har räknat och ibland har du med svar.
Du kan samtala och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du visar ofta hur du har räknat och du har nästan alltid med ett svar.
Du kan samtala, redogöra och argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du redovisar nästan alltid hur du har gjort för att räkna ut dina svar. Du svarar med enheter.

Teknik

 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6   Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6   Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
på väg
Enkelt
- i huvudsak fungerande sätt - enkla och till viss del underbyggda resonemang - grundläggande kunskaper
Utvecklat
- relativt väl fungerande sätt - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang - goda kunskaper
Välutvecklat
- väl fungerande sätt - välutvecklade och väl underbyggda resonemang - mycket goda kunskaper
Skiss/Ritning
Du kommer att få göra en skalenlig ritning av en möbel som du sedan ska konstruera.
 • Tk
 • Tk  4-6
Du kan inte göra en skiss/ritning som går att arbeta utifrån. Inga mått stämmer.
Du gör en enkel skiss/ritning som med viss hjälp går att följa och bygga en modell utifrån. Några mått stämmer men den är inte fullständig.
Du gör en utvecklad skiss/ritning som går att följa och bygga en modell utifrån. De flesta måtten stämmer.
Du gör en välutvecklad skiss/ritning som går att följa och bygga en modell utifrån. Alla måtten stämmer.
Bygga/Konstruera
Du skall konstruera din möbel utifrån din ritning.
Du kan inte bygga din möbel utifrån din ritning.
Du kan bygga en enkel möbel men den liknar inte din ritning.
Du kan bygga en utvecklad möbel som liknar din ritning.
Du kan bygga en välutvecklad möbel som liknar din ritning.
Utveckling
Du ska ta reda på hur en teknisk pryl har utvecklats under en längre tid.
Du kan inte berätta om hur en teknisk pryl har utvecklats.
Du kan berätta hur en teknisk pryl har utvecklats i delvis kronologisk ordning. Du får hjälp för att hitta information.
Du kan berätta hur en teknisk pryl har utvecklats i kronologisk ordning som går att följa. Du får tips om var du kan söka information.
Du kan berätta hur en teknisk pryl har utvecklats i kronologisk ordning som går lätt att följa. Du hittar informationen självständigt.

Värdera källor

på väg
Enkelt
- i huvudsak fungerande sätt - enkla och till viss del underbyggda resonemang - grundläggande kunskaper
Utvecklat
- relativt väl fungerande sätt - utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang - goda kunskaper
Välutvecklat
- väl fungerande sätt - välutvecklade och väl underbyggda resonemang - mycket goda kunskaper
När du har tagit reda på hur en teknisk pryl har utvecklats ska du titta på de källor (minst 3) som du har använt och värdera dessa. Var källkritisk!
Du använder källa/information utan att fundera på om den är lämplig för uppgiften.
Du kan förklara något om hur källorna är att använda, har någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde.
Du kan förklara några saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till. Jämför delvis olika källor med varandra.
Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde den till. Jämför flera olika källor med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: