Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

*Grundmatris i Idrott och Hälsa åk 1-3 Team Södra Sandby

Skapad 2016-02-03 09:03 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Rubrik 1

lägst önskad i år 3
Delta och anpassa rörelser
Kunna behärska några grundmotoriska former.
Kunna behärska alla grundmotoriska former.
Kunna behärska de grundmotoriska formerna i enkla sammansatta former.
Kunna delta i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Takt och rytm
Kunna röra sig fritt till musik.
Kunna härma rörelser till musik.
Kunna visa taktkänsla till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Simma
Våga doppa sig i vatten.
Simma med hjälpmedel
Simma minst 25 m i magläge utan hjälpmedel.
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Kunna delta i uteverksamhet i närmiljö. Ha kläder efter väder.
Ha förståelse för allemansrättens regler.
Kunna redogöra för minst två av allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Kunna begrepp som framför, bakom, sidan om etc samt vad en karta är till för.
Kunna orientera med hjälp av karta inomhus.
Kunna orientera med hjälp av karta i skolans närmiljö.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: