Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åsaskolan åk 7-9

Skapad 2016-02-04 10:03 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

IDROTT OCH HÄLSA

RÖRELSE
 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9   Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9   Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9   Olika simsätt i mag- och ryggläge.
Detta har vi jobbat med detta läsåret
Detta har vi jobbat med denna terminen
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Lek, spel och idrotter
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar och visar att du har en förståelse för olika spel, lekar och idrotter och visar på Fair Play.
Du förstår olika typer av lekar, spel och idrotter. Du kan till viss del anpassa ditt rörelsemönster utifrån spelet och utifrån olika situationer i spelet (regler och andra spelare) samt visa på Fair Play.
Du förstår olika typer av lekar, spel och idrotter. Du anpassar ständigt ditt rörelsemönster utifrån spelet och utifrån olika situationer i spelet (regler och andra spelare) samt visa på Fair Play.
Redskapsgymnastik
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. Du kan hoppa över en plint.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en korrekt ansats och hoppar över plinten och landar jämfota.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Du har en bra höjd i ditt hopp och du landar på ett kontrollerat sätt.
Friidrott
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. När du hoppar höjdhopp så hoppar du från ett ben och du landar på fötterna eller på ryggen.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en ansats till ditt hopp som gör att du hoppar från ”rätt” ben. Du klarar att göra ett tekniskt bra hopp.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Din ansats stämmer bra, du har bra teknik i själva hoppet detta gör att ditt hopp blir bra som helhet.
Rörelse till musik och dans
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du hänger med vid de olika danserna och utför rörelserna till viss del i takt till musiken.
Du kan utföra rörelserna relativt väl i takt till musiken du har förmågan att koordinera flera rörelser.
Du kan utföra rörelserna väl i takt till musiken. Du rör dig med rytm och känsla och du har en väldigt bra koordinationsförmåga.
Konditionsträning
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du har en förståelse för hur konditionsträning kan påverkar din hälsa. Ex. Du kan ge några exempel på vad som händer i kroppen vid konditionsträning.
Du har en god förståelse för hur konditionsträning och brist av konditionsträning påverkar din hälsa Ex. Du kan ge några exempel på vad som händer i kroppen vid konditionsträning på kort sikt och på längre sikt. Du kan ge exempel på hur för lite konditionsträning påverkar oss.
Du har en mycket god förståelse för vad som händer i våra kroppar vid konditionsträning samt vad som händer med en kroppen om konditionen inte tränas. Ex: Du kan ge exempel på vad som händer i kroppen vid konditionsträning på kort sikt och på längre sikt och du vet hur du ska träna för att uppnå önskat resultat. Du kan ge exempel på hur för lite konditionsträning påverkar oss.
Styrketräning
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar på alla styrkeövningar och gör ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar. Du har en förståelse för hur styrketräning kan påverka din hälsa.
Du utför styrkeövningar med rätt teknik. Du kan ge exempel på hur styrketräning påverkar kroppen långsiktigt och vad som händer i kroppen fysiskt och mentalt när styrketräning utförs.
Du utför styrkeövningar med rätt teknik. Du kan ge exempel på hur styrketräning påverkar kroppen långsiktigt och vad som händer i kroppen fysiskt och mentalt när styrketräning utförs. Du kan också beskriva vad en viss typ av styrketräning ger för resultat.
Hantering av nödsituationer vid vatten.
 • Idh
 • Idh
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Simning i mag- och ryggläge
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9   Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9   Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
Detta har vi jobbat med detta läsåret
Detta har vi jobbat med denna terminen
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Planera och genomföra
 • Idh
 • Idh
Du kan planerar och sätta upp mål för olika aktiviteter och genomför dem. Ex uppvärmning, lektion och friluftsliv.
Du sätter upp mål, gör en tydlig planering och bra genomförande av olika aktiviteter. Ex. uppvärmning, lektion och friluftsliv.
Du sätter upp mål, gör en tydlig och detaljerad planering och ett mycket bra genomförande av olika aktiviteter. Ex. uppvärmning, lektion och friluftsliv.
Utvärdering
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Du kan utvärderar olika typer av fysiska aktiviteter och andra faktorer som påverkar din hälsa. tex. en uppvärmning, friluftsliv, en lektion, ett eget träningspass, reflektioner kring dina dagliga vanor kost sömn och sociala relationer.
Du kan göra en tydlig och bra utvärdering av olika typer av fysiska aktiviteter och reflektera kring andra faktorer som påverkar din hälsa. tex. en uppvärmning, friluftsliv, en lektion, ett eget träningspass, reflektioner kring dina dagliga vanor så som kost sömn och sociala relationer.
Du kan göra tydliga och detaljerade utvärderingar av olika typer av fysiska aktiviteter och reflektera kring andra faktorer som påverkar din hälsa. tex. en uppvärmning, friluftsliv, en lektion, ett eget träningspass, reflektioner kring dina dagliga vanor så som kost sömn och sociala relationer.
Begreppsförståelse
Eleverna ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med till viss del. åk 7: Isvett åk 8: Näringslära och Första hjälpen åk 9: Styrketräning, dopning och kosttillskott.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med relativt väl.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med väl.
1:a hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • Idh
 • Idh
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Du känner till hur HLR ska utföras.
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning på ett relativt bra sätt. Du har kunskap i HLR.
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning på ett mycket bra sätt. Du har goda kunskaper i HLR.
Säkerhet och Hänsynstagande
Många rörelseaktiviteter, både ute och inne, innebär risker som kan vara mer eller mindre allvarliga. Eleverna ska i undervisningen utveckla kunskaper om hur skador kan förebyggas samt hur man ska agera om skadan är framme.
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du visar att du har förståelse för risker i samband med olika fysiska aktiviteter och känner till aktiviteter som minskar risken för skador (ex uppvärmning, rörelseträning, balansträning). Du känner till hur du ska hantera vanliga skador.
Du visar att du har en god förståelse för risker i samband med olika fysiska aktiviteter och känner till aktiviteter som minskar risken för skador. Du kan anpassa förebyggande aktiviteter efter olika risker (ex uppvärmning för en specifik aktivitet, rörelseträning för en viss kroppsdel, balansträning för en viss kroppsdel). Du vet hur du ska agera om skadan är framme.
Du kan riskbedöma fysiska aktiviteter och vet vilka aktiviteter som minskar risken för skador. Du kan anpassa förebyggande aktiviteter efter olika risker (ex uppvärmning för en specifik aktivitet, rörelseträning för en viss kroppsdel, balansträning för en viss kroppsdel). Du vet hur du ska agera om skadan är framme.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9   Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Idh  7-9   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
Detta har vi jobbat med detta läsåret
Detta har vi jobbat med denna terminen
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan orientera ensam med viss säkerhet.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer på ett säkert sätt med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och göra bra vägval med säkerhet.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med god säkerhet med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och kan göra mycket bra väg val (tidseffektiva vägval) med god säkerhet.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du genomför en friluftsaktivitet. Ex. Du deltar i moment som att tillaga mat när vi har friluftsliv.
Du genomför en friluftsaktivitet med relativt god anpassning. Ex. Du är delaktig vid matlagning och visar på att du har kunskaper kring att hitta passande platser för de olika sysslor som behöver göras vid vistelse i naturen en tid.
Du genomför en friluftsaktivitet med god anpassning. Ex. Du behärskar de moment som krävs för att kunna klara av att vistas i naturen en tid, så som att du har rätt kläder, du har kunskaper om vad för typ av mat som är lämplig och hur den ska tillagas, du vet vad som behöver tas i beaktning vid övernattning. osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: