Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6

Skapad 2016-02-04 11:29 i Viksängsskolan Västerås Stad
Bedömningsmatris för matematik höstterminen år 6
Grundskola 6 Matematik

Under höstterminen i år 6 arbetar vi med procent och sannolikhet, Så här arbetar vi:
- Vi har genomgångar och arbetar enskilt eller i små grupper - Vi arbetar efter eleverna förmåga och deras individuella nivå

Bedömning.
- Du bedöms under arbetets gång, genom dina diagnoser och vid ett prov.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Ej uppnådda mål
E
C
A
Geometri-
- Räkna ut omkrets - Räkna ut area - Förstå vinklar - Kunna geometriska figurer - Trianglars namn och form
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Eleven har inte nått målen vad gäller geometri
E Eleven har grundläggande kunskaper om Geometri och kan använda enkla uträkningar som omkrets och area. Eleven vet skillnad på de olika vinkelstorlekarna, trianglarna och geometriska figurerna.
C Eleven har goda kunskaper om Geometri och kan använda uträkningar som omkrets och area med stor säkerhet. Eleven vet skillnad på de olika vinkelstorlekarna, trianglarna och geometriska figurerna.
A Eleven har mycket goda kunskaper om Geometri och kan använda uträkningar som omkrets och area. Detta också i problemlösningsuppgifer. Eleven vet skillnad på de olika vinkelstorlekarna, trianglarna och geometriska figurerna.
Area
Kan räkna ut arean av figurerna: Rektangel, kvadrat och Triangel
Kan räkna ut arean av figurerna: Rektangel, kvadrat och Triangel med en hög säkerhet samt räkna ut arean av sammansatta figurer. Till exempel en triangel och en kvadrat.
Kan lösa matematiska problem tagna ur vardagen. Till exempel räkna ut hur mycket färg det går åt att måla ett vardagsrum.
Geometriska figurer
.
Kan namnge de vanligaste geometriska figurerana, till exempel rektangel, kvadrat, triangel, romb, parallellogram.
Trianglar
Förstår skillnaden mellan rät-, likbent- och liksidigtriangel.
Kan namnge olika trianglar och rita exempel på de olika trianglarna.
Vinklar
Vet vad en rätvinkel, spetsigvinkel- och en trubbig vinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: