Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik PRIMA 1B

Skapad 2016-02-07 11:55 i Södra skolan Falun
Grundskola 1 Matematik

Prima matematik vårterminen 2016

Kapitel 5
Jag visar att jag kan
Udda och jämna tal
Subtraktion (minus) i talområdet 0 till 10, med -1, -2, -0 och minus allt
Jämföra, uppskatta och mäta längd
Kapitel 6
Jag visar att jag kan
Räkna med tiotal 10 till 100.
Räkna antal och rita hälften så många
Använda ord som beskriver läge
Addition med 10-kamrater
Addition i talområdet 0 till 10
Kapitel 7
Jag visar att jag kan
Namnen på och att rita de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Subtraktion i talområdet 0 till 10, med sambandet mellan addition och subtraktion, 10-kamrater och hälften
Om talen 11 till 19, skriva siffror och räkna antal
Räkna med enheten kronor
Kapitel 8
Jag visar att jag kan
Storleksordna tal i talområdet 0 till 20
Addition i talområdet 10 till 20
Mäta längd i enheterna centimeter och meter
Måla halva delen av geometriska objekt
Kapitel 9
Jag visar att jag kan
Jämföra, uppskatta och mäta volym
Subtraktion i talområdet 10 till 20
Upprepa mönster
Kapitel 10
Jag visar att jag kan
Använda tabeller och stapeldiagram
Räkna med talen 0 till 100
Addition och subtraktion med hela tiotal
Klockans halva timmar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: