Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris idrott och hälsa

Skapad 2016-02-07 14:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
matris för eleverna i åk 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa

matris i idrott och hälsa åk 1

idrott och hälsa

Syftar till att ge eleverna ska lära sig olika rörelsemoment i form av spel, dans, lekar mm. ämnet syftar även till att eleverna ska få en förståelse för vikten av hälsa och rörelse.
  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
rörelse
  • Idh  1-3
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
rörelse takt och rytm
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
rörelse i utemiljö
  • Idh  1-3
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: