Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella proven år 3 matematik och svenska

Skapad 2016-02-08 18:03 i Snesslinge skola Östhammar
Grundskola 3 Matematik Svenska Svenska som andraspråk

MATEMATIK

Godkänd
Ej godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i gruppsamtal kring innehållet statistik. Aktivt delta. Motivera enkla resonemang. Tolka, analysera och jämföra data. Visa kunskap om och använda olika matematiska begrepp.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov B
Sannolikhet Ordningstal Huvudräkning + och - Matematiska likheter
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov C
Beräkning av naturliga tal Uppdelning av tal Enkla problem
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov D
Omkrets Punkt Sträcka
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov E
Förståelse för räknesätten Enkla problem
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov F
Mäta, jämföra samt uppskatta massa Skriftliga räknemetoder
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov G
Enkla problem
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.

SVENSKA

Godkänd
Ej godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i ett gruppsamtal. Aktivt delta. Lyssna på andra. Ställa frågor och ge kommentarer. Framföra egna åsikter.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov B
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en skönlitterär text.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov C
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en faktatext.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov D och E
Enskild högläsning och enskilt samtal kring en skönlitterär text.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov F
Skriva en berättelse (även delprov G). Med en tydlig handling med början, mitt och slut.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov G
Skriva en berättelse (även delprov F). Med minst tre korrekta meningar med stor bokstav och punkt. Ett visst antal formord och innehållsord ska vara rättstavade.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov H
Skriva en faktatext. Använda sig av ett visst antal förutbestämda ämnesord för att korrekt beskriva ett faktainnehåll.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: