Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4

Skapad 2016-02-09 09:57 i Andersbergsskolan Halmstad
Matrisen innehåller arbetsområdena "Magnetism", "Året runt i rymden" samt "Tid"
Grundskola 4 – 5 Fysik

  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  • Fy  4-6   Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  • Fy  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Fy  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  • Fy  4-6   Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  • Fy  4-6   Människan i rymden och användningen av satelliter.
  • Fy  4-6   Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska kunna använda fysikens begrepp.
Du kan med stöd använda fysikens begrepp.
Försök delta mer i samtalen och använd dig av de fysiska begreppen trots att du inte känner dig helt säker.
Du använder till viss del fysikens begrepp.
Du använder fysikens begrepp.
Du ska känna till magneters egenskaper och vad magneter kan användas till.
Du har viss kunskap om magneters egenskaper och/eller vad magneter kan användas till.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om magneters egenskaper och om vad de kan användas till.
Du har god kunskap om magneters egenskaper och om vad de kan användas till.
Du ska känna till hur magnetism upptäcktes och någon betydelse den upptäckten fått för människan.
Du har viss kunskap om hur magnetism upptäcktes och vilken betydelse den fått för människan.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om hur magnetism upptäcktes och vilken betydelse den upptäckten fått för människan.
Du har god kunskap om hur magnetism upptäcktes och vilken betydelse den upptäckten fått för människan.
Du ska känna till hur man trodde jorden och solsystemet såg ut i äldre tider.
Du har viss kunskap om hur man trodde jorden och solsystemet såg ut i äldre tider.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om hur man trodde jorden och solsystemet såg ut i äldre tider.
Du har god kunskap om hur man trodde jorden och solsystemet såg ut i äldre tider.
Du ska känna till hur det blir dag och natt.
Du har viss kunskap om hur det blir dag och natt.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om hur det blir dag och natt.
Du har god kunskap om hur det blir dag och natt.
Du ska känna till hur det blir månader.
Du har viss kunskap om hur det blir månader.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om hur det blir månader.
Du har god kunskap om hur det blir månader.
Du ska känna till hur det blir år och årstider.
Du har viss kunskap om hur det blir år och årstider.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om hur det blir år och årstider.
Du har god kunskap om hur det blir år och årstider.
Du ska känna till att människan har varit i rymden samt vad en satellit är och vad den kan användas till.
Du känner till att människan har varit i rymden samt har viss kunskap om vad en satellit är och vad den kan användas till.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du känner till att människan har varit i rymden samt har grundläggande kunskap om vad en satellit är och vad den kan användas till.
Du känner till att människan har varit i rymden samt har god kunskap om vad en satellit är och vad den kan användas till.
Du ska känna till att vi kan mäta tid på olika sätt.
Du har viss kunskap om att vi kan mäta tid på olika sätt.
Lyssna aktivt under lektionerna. Ställ frågor på sådant du inte förstår. Öka din läsförståelse genom att läsa 10 minuter hemma varje dag.
Du har grundläggande kunskap om att vi kan mäta tid på olika sätt.
Du har god kunskap om att vi kan mäta tid på olika sätt.
Du ska kunna visa hur du gjort experiment med hjälp av text och/eller bild.
Du har med stor hjälp beskrivit experimenten i text och/eller bild.
Utgå från instruktionen/planeringen av experimentet. Visa sedan med bild och/eller text vad du gjorde, ta det i samma ordning som planeringen.
Du visar på ett enkelt sätt hur du gjort experimenten med hjälp av text och/eller bild.
Du visar på ett detaljrikt sätt hur du gjort experimenten med hjälp av text och/eller bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: