Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela upp en pjäs på engelska

Skapad 2016-02-09 20:31 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Eleverna har läst sagan Hans och Greta. De skall göra om sagan till en pjäs.
Grundskola 6 Engelska


Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.


Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
hållplats 1
hållplats 2
hållplats 3
Förstå talad engelska under lektionstid
Du har förstått det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du har förstått helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo..
Förstå skriven engelska
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har förstått det mest väsentliga av innehållet i Hans och Greta.
Du har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i Hans och Greta
Du har förstått helheten och uppfattar väsentliga detaljer Hans och Greta.
Redogöra, kommentera & agera i pjäsen
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har visat din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du har visat din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du har visat din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
hållplats 1
hållplats 2
hållplats 3
Formulera sig muntligt under tiden för arbetet med pjäsen.
 • En  4-6
 • En  4-6
I muntliga framställningar av olika slag har du formulerat dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag har du formulerat dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag har du formulerat dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt tillsammans med klasskompisar under tiden för arbetet med pjäsen.
 • En  4-6
 • En  4-6
I muntlig interaktion har du uttryckt dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion har du uttryckt dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion har du uttryckt dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • En  4-6
 • En  4-6
Dessutom har du valt och använt dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom har du valt och använt dig av några olika strategier*som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom har du valt och använt dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: