Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - mål år 4-5- 2016

Skapad 2016-02-12 10:49 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Religioner och andra livsåskådningar

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du har ...kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att föra...resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsrelgionerna.

Religion och samhälle

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra...jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
välutvecklade och nyanserade
utvecklade
enkla

Identitet och livsfrågor

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan också föra...resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang...
välutvecklade och nyanserade
utvecklade
enkla
...och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som...
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
för resonemanget framåt
till viss del för resonemanget framåt

Etik

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan föra...resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Du gör då reflektioner som...
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
för resonemanget framåt
i huvudsak hör till ämnet
...och använder några etiska begrepp på ett ...fungerande sätt.
väl
relativt väl
i huvudsak

Söka information

nivå 3
nivå 2
nivå 1
träna mer:
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett...fungerande sätt...
väl
relativt väl
i huvudsak
...samt för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: