Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, el och magnetism

Skapad 2016-02-14 08:00 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Grundskola 5 Fysik

Kommunicera

Att söka information om energikällor.
Du kan med stöd söka information.
Du söker självständigt information.
Att använda informationen för att skriva en diskussion
Du kan med stöd skriva en diskussion där du skall framföra argument för- och emot en energikälla.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst två argument, varav minst ett är ett NO-argument. ex. Vattenkraft är miljövänligt, för att de ger inga utsläpp.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst tre argument, varav minst ett är NO-argument. - både för- och motargument.
Du skriver självständigt en diskussion. Din diskussion innehåller; - minst fyra argument, varav minst två är NO-argument. - både för- och motargument.

Begrepp

Att använda fysikens begrepp för att beskriva fysikaliska samband.
Du kan med stöd använda fysikaliska begrepp för att beskriva olika energikällor och vår energianvändning.
Du har grundläggande kunskaper om energikällor och energianvändning och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om energikällor och energianvändning och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du kan med stöd beskriva energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde. (energiomvandlingar).
Du har grundläggande kunskaper om energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde (energiomvandlingar) och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om energins oförstörbarhet (energiprincipen) och energins flöde (energiomvandlingar) och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du kan med stöd beskriva elektriska kretsar.
Du har grundläggande kunskaper om den elektriska kretsen och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Vad krävs för att en lampa skall lysa?
Du har goda kunskaper om den elektriska kretsen och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Hur lyser lamporna i en seriekoppling? Vad händer om en av två lampor i en seriekoppling går sönder?
Du har mycket goda kunskaper om den elektriska kretsen och använder fysikaliska begrepp för att beskriva dessa. ex. Hur lyser lamporna i en seriekoppling och varför lyser de som de gör? Vilka är skillnaderna mellan serie- och parallellkoppling?
Du kan med stöd beskriva magneters egenskaper och användning.
Du har grundläggande kunskaper om magneters egenskaper och användning och kan till viss del använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.
Du har goda kunskaper om magneters egenskaper och användning, och kan använda fysikaliska begrepp för att beskriva dessa.

Undersöka

Genomföra undersökningar
Du kan med stöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och magnetism.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och magnetism.
Dokumentera
Du kan med stöd göra enkla dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar om elektricitet och magnetism i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: