Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - insändare

Skapad 2016-02-16 20:54 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Inledning
Skriver en inledning med en personlig åsikt, "jag tycker..."
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
Argument
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation för dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk ordning, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det viktiga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktiga punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Textbindning
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan... (Detta kan vara om man tex har med ett motargument i sin insändare)
Använder mer komplexa sambandsord som t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel...
Tempus
Blandar olika tempus.
Använder presens relativt (ganska) konsekvent.
Använder presens konsekvent.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
Ordval
Ordvalet är enkelt och talspråkigt.
Börjar använda adjektiv och adverb.
Använder adjektiv och adverb för att göra texten mer effektiv.
Har ett medvetet ordval. Använder varierande verb ofta i passiv form, "det sägs..."
Språkliga knep
Försöker underbygga sina argument med enkla "språkliga knep".
Använder några språkliga knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: