Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap,Världens konflikter

Skapad 2016-02-17 10:05 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Grundläggande kunskaper

Når ännu inte kunskapskravet för E
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samhällsstrukturer
Grundläggande kunskaper om samhället Delprov B Fakta
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokrati
FN Vetorätten Uppgift 6-9
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Mänskliga rättigheter
Uppgift 1-5 samt 14
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Använda begrepp
Uppgift 12, 15 och resonerande uppgift
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. .
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Uppsats: Hur påverkas andra länder av att ett annat är i krig?

Når ännu inte kunskapskravet för E
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Resonera kring att påverka och påverkas
Resonera kring hur ett land påverkas av krig, fastän det inte deltar i det. Delprov A
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper.
Eleven för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livskvalitet.
Eleven för relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livskvalitet.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livskvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: