Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2016-02-17 13:07 i Torpskolan Lerum
LGR 11
Grundskola 7 – 9 Svenska

Berättande text

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

Uppbyggnad -Fokus
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativ komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling
uppbyggnaden är komplex
Textbindning
enkel textbinding t ex genom sambandsord (t ex och/men)
utvecklad textbinding t ex genom sambandsord
välutvecklad textbinding t ex genom sambandsord

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat,
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och deltaljrikt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt gott bruk styckeindelningar
gott bruk av styckeindelning
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelse
få stavfel
ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: