Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig produktion och interaktion

Skapad 2016-02-20 14:10 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Övergripande beskrivande matris för muntlig produktion och interaktion i Moderna språk som kan användas i olika planeringar för att tydliggöra kunskapsutveckling och vara ett stöd i bedömningen. Gjord utifrån centrala innehållet, kunskapskraven i Lgr 11 och kommentarsmaterialet från Skolverket.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Övergripande matris för moderna språk 7-9 muntlig produktion och interaktion. Kan användas av eleven som självbedömningsredskap likväl som av läraren för tydliggörande av kunskapsutveckling. Skriven som förtydligande av centrala innehållet och kunskapskraven. Nivå 1-2-3 kan tillsammans med annat betygsunderlag av läraren (och med dennes professionella tolkning) användas som jämförande motsvarigheter till E-C-A.

Muntlig produktion och interaktion

  • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • M2  4-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • M2  4-9   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå: på väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet och kommunikativ förmåga
Jag talar med enstaka ord och behöver lotsas genom ett samtal. Jag gör mig delvis förstådd, men språkfel/ grammatiska fel stör förståelsen.
Jag deltar i förbereddasamtal om kända ämnen använder ord, korta fraser och meningar. Jag gör mig i huvudsak förstådd och de grammatiska felen stör inte förståelsen.
Jag deltar aktivt i förberedda samtal om kända ämnen och använder ord, korta fraser och meningar. Jag hittar vägar att uttrycka mig och ta mig förbi problem. Jag gör mig förstådd och grammatiken är ofta korrekt.
Jag deltar aktivt i olika sociala samtal och uttrycker egna tankar och åsikter och använder ord, korta fraser och meningar. Jag hittar flera olika vägar att uttrycka mig och ta mig förbi problem. Jag anpassar samtalet till olika personer och situationer. Jag gör mig förstådd och grammatiken är oftast korrekt. Jag formulerar mig ofta korrekt från början men korrigerar även mig själv.
Ämnesbehandling och meningsbyggnad
Jag berättar mycket kort om kända ämnen med stöd av läraren. Fraserna är enkla och korta.
Jag berättar kort om kända ämnen med hjälp av t.ex. stödord eller tankekarta. Enkla meningar och fraser används på godtagbart, förståeligt sätt.
Jag berättar fylligt om kända ämnen med hjälp av t.ex. stödord eller tankekarta. Jag använder vissa bindeord och sambandsord för att knyta ihop fraser och meningar.
Jag berättar fritt och fylligt om kända ämnen och kan förbereda mig på egen hand. Jag håller en röd tråd och förklarar orsaks-sammanhang genom att använda t.ex. för att, på grund av, eftersom…
Kommunikativa strategier
Jag väljer med lärarens stöd något sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar…
Jag väljer något sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar…
Jag väljer mellan olika strategier och hittar ofta sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar…
Jag väljer mellan olika strategier och hittar ofta sätt som underlättar min förståelse eller löser problem, t.ex. omformulerar, frågar, använder kroppsspråk/gester, bekräftar…
Uttal och intonation
Uttal och anpassning av röstläge (=intonation) i olika sammanhang
Jag uttalar de ord jag är bekant med delvis korrekt. Jag känner till att man intonerar. Jag prövar att anpassa rösten i olika sorts meningar.
Jag uttalar de ord och fraser jag är bekant med huvudsakligen korrekt. Jag vet hur man intonerar. Jag prövar att anpassa rösten i olika sorts meningar och intonationen är delvis rätt.
Mitt uttal är för det mesta tydligt och klart. Jag kan delvis uttala obekanta ord korrekt. Min intonation är för det mesta korrekt, och jag vet oftast hur man anpassar rösten i olika sorts meningar.
Mitt uttal är tydligt och klart. Jag har flyt i mitt tal och uttalar även obekanta ord i huvudsak korrekt. Min intonation är korrekt, och jag vet hur man anpassar rösten i olika sorts meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: