Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språkets normer och strukturer, utvecklingsmatris

Skapad 2016-02-21 20:03 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Grammatik och begrepp. Ordens nyans och värdeladdning.

SPRÅKETS STRUKTUR

 • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9   Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9   Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9   Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9   Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • SvA  7-9   Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
 • SvA  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  C 9   Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
 • SvA  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftspråkets normer
Skiljetecken, stavning och styckeindelning. Regler för avstavningar och förkortningar.
Kan formulera sig skriftligt men stavar fel ibland och är osäker på hur man sätter ut stora skiljetecken. Behärskar inte styckeindelning.
Stavar fel ibland och visar viss osäkerhet när det gäller att sätta ut stora skiljetecken och dela in texten i stycken. Kan bearbeta sin egen text för att få bättre resultat.
Till största delen säker när det gäller stavning och styckeindelning, och hur man sätter ut skiljetecken.
Stavar korrekt och är mycket säker när det gäller skrivregler som avstavning, att använda förkortningar, att sätta ut skiljetecken och att dela in en text i stycken.
Grammatik
Ordklasser
Osäker på substantiv, adjektiv och verb.
Säker på substantiv, adjektiv och verb. Osäker på personliga och possessiva pronomen samt prepositioner.
Säker på substantiv, adjektiv, verb, personliga och possessiva pronomen samt prepositioner.
Säker på samtliga ordklasser.
Grammatik
Satsdelar
Till viss del säker på subjekt och predikat.
Relativt säker på subjekt, predikat och direkt objekt (ackusativobjekt).
Till stor del säker på subjekt, predikat, direkt objekt (ackusativobjekt), indirekt objekt (dativobjekt) och predikativ (predikatsfyllnad),
Säker på subjekt, predikat, direkt objekt (ackusativobjekt), indirekt objekt (dativobjekt), predikativ (predikatsfyllnad), agent samt rums-, tids-, sätts- och satsadverbial.
Grammatik
Tillämpa grammatiken i meningar och satser.
Förstår inte när de eller dem ska användas och skriver konsekvent dom. Förstår inte när honom ska användas. Förstår inte skillnaden på var och vart.
Vill helst använda dom i skrift. Tränar på de och dem samt han och honom och försöker rätta sig när det blivit fel. Osäker på hur man använder var och vart.
Anstränger sig att skriva de och dem samt han och honom korrekt. Kan skilja på var och vart och använder oftast dessa ord korrekt. Rättar sina fel.
Använder de och dem samt han och honom korrekt. Använder var och vart på ett korrekt sätt.
Ordkunskap
Ord och begrepp. Ords olika nyanser och värdeladdningar
Uttrycker sig enkelt och med ett begränsat ordförråd.
Har en fungerande kommunikation men använder ofta talspråkliga uttryck i skrift.
Uttrycker sig varierat och med ett stort ordförråd.
Kan uttrycka sig på ett precist och välformulerat sätt. Har ett ordförråd med stor bredd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: