Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris No-ämnen åk 1 - 3

Skapad 2016-02-22 15:24 i Blötbergets skola Ludvika
Matris i NO utifrån förmågorna
Grundskola 1 – 6

Förmågor inom NO

Godtagbara nivå 1 (åk 1 - 3)
Godtagbara nivå 2 (åk 1 - 3)
Mer än godtagbara nivå 3 (åk 1 - 3)
begreppslig förmåga
Använda biologins, fysikens och kemins begrepp.
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i biologi, fysik och kemi för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren genomföra och dokumentera en enkel undersökning.
Du kan läsa och förstå hur du ska genomföra och dokumentera en undersökning med visst stöd från läraren.
Du kan på egen hand läsa och förstå hur du ska genomföra och dokumentera en undersökning. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning.
Utifrån det du tidigare har lärt dig kan du på egen hand ta ställning och motivera varför.
Analytisk förmåga
Du kan använda biologins, fysikens och kemins teorier för att beskriva och förklara samband.
Du kan med lärarens stöd och bilder beskriva ett enkelt samband.
Du kan beskriva och förklara ett enkelt samband.
Du kan beskriva, förklara och ge exempel på olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: