Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk3

Skapad 2016-02-23 15:18 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Kommunicera med bilder
Du kan framställa några olika typer av bilder med ett enkelt bildspråk. T.ex. streckgubbar
Du kan framställa några olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk. T.ex olika former på gestalter
Du kan framställa några olika typer av bilder med ett välutvecklat bildspråk. T.ex. t.ex gestalter med individuella drag
Du använder delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du använder relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du använder väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa bilder
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Du kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Du kan bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Analysera och tolka
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.,
Du gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Bedömning
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: