Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Slöjd år 1-6 (grundsärskolan)

Skapad 2016-02-24 15:37 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Detta är en matris för ämnet Slöjd enligt grundsärskolans läroplan.
Grundsärskola 3 – 6 Slöjd
Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdens material och redskap
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **välfungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Använda hantverkstekniker
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **välfungerande** sätt.
Slöjdens processer
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Slöjden i samhället
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: